Τις εργασίες της ξεκίνησε, την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2010, η Οργανωτική Επιτροπή του Φόρουμ «Ψηφιακή Ελλάδα 2020» (www.digitalgreece2020.gr) πραγματοποιώντας την πρώτη της συνάντηση στα γραφεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) υπό τον συντονισμό του Θεόδωρου Καρούνου από το Γραφείο του Πρωθυπουργού.

To Φόρουμ «Ψηφιακή Ελλάδα 2020» αποτελεί ένα μόνιμο μηχανισμό διαβούλευσης και παραγωγής προτάσεων πολιτικής για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και την εφαρμογή τους σε κρίσιμους τομείς που θα διαμορφώσουν την Ψηφιακή Ελλάδα του 2020. Στόχος των εργασιών της Οργανωτικής Επιτροπής είναι να καθορίσει, μέσα στους επόμενους δύο μήνες, τους κανόνες  λειτουργίας του Φόρουμ, τους επιμέρους άξονες δράσης, το θεματικό αντικείμενο και τα παραδοτέα των ομάδων εργασίας, σύμφωνα με τους στρατηγικούς του στόχους.

Στη συνάντηση, η οποία ξεκίνησε με ένα σύντομο χαιρετισμό του Προέδρου της ΕΕΤΤ Δρα Λεωνίδα Κανέλλου, συμμετείχαν, εκτός από τα στελέχη της ΕΕΤΤ, φορείς του Δημοσίου όπως η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών, η Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από το Γραφείο του Πρωθυπουργού, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, η Γενική Γραμματεία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, η Ειδική Γραμματεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας και η κοινότητα χρηστών του adslgr.com. Οι εργασίες της Οργανωτικής Επιτροπής θα συνεχιστούν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2010 οπότε και θα παρουσιαστούν τα πρώτα πορίσματα και θα ξεκινήσει επίσημα η λειτουργία του Φόρουμ «Ψηφιακή Ελλάδα 2020».