Στις 12 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε από τη Microsoft η διάθεση του Visual Studio 2012 και του .NET Framework 4.5, των ολοκληρωμένων λύσεων για την ανάπτυξη και τη διαχείριση εφαρμογών.

Το Visual Studio 2012, σε συνδυασμό με την πλατφόρμα της Microsoft, προσφέρει το πλουσιότερο περιβάλλον ανάπτυξης για την υλοποίηση σύγχρονων εφαρμογών, που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών για έξυπνες, διαθέσιμες και προσβάσιμες – μέσω οποιασδήποτε συσκευής – εφαρμογές, που κάνουν έξυπνη χρήση των δεδομένων. Επίσης, παρέχει ευελιξία στο σχεδιασμό έργου (project planning) και στη διαχείριση εργαλείων, ώστε οι ομάδες να είναι συντονισμένες και συνεχώς ενήμερες για την εξέλιξη του έργου, αλλά και εργαλεία και ροές εργασιών (workflows). Το .NET Framework 4.5 αποτελεί τον παραγωγικό τρόπο για τη δημιουργία εφαρμογών στον client (Windows Forms, WPF, Windows 8 Store Apps), on premise (Windows Server) και στο cloud (Windows Azure).