Ξεκίνησε από χθες, Τετάρτη 22 Απριλίου, η διαδικασία εγγραφής των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων στη δράση "Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e-Security)".

Η εγγραφή και η καταχώριση των στοιχείων (δημιουργία ηλεκτρονικού λογαριασμού χρήστη) των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων αποτελεί το πρώτο βήμα για τη συμμετοχή στη δράση και γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.digitalaid.gr/e-security. Η εγγραφή είναι υποχρεωτική για όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να προχωρήσουν στο δεύτερο βήμα της υποβολής επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της δράσης.

Η υποβολή των προτάσεων θα ξεκινήσει στις 7 Μαΐου και ώρα 12.00μμ και γίνεται επίσης ηλεκτρονικά. Η δράση απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις επιχορηγώντας με ποσοστό έως και 70% την υλοποίηση επενδύσεων που έχουν στόχο την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση ψηφιακών κινδύνων και απειλών.

Υπενθυμίζεται πως ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο ορίζεται στις 5.000 ευρώ και το μέγιστο ύψος του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 70.000 ευρώ.

Η δράση υλοποιείται από την “Ψηφιακές Ενισχύσεις” και εντάσσεται στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής. Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 10.500.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε υλοποίηση επενδύσεων ύψους 15.000.000 ευρώ.