Ξεκίνησε σήμερα η διαπραγμάτευση της εταιρείας «Vidavo Α.Ε.», της δέκατης τρίτης κατά σειρά εταιρείας που διαπραγματεύεται στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η Vidavo ιδρύθηκε το 2002, όταν η “Νεανική Επιχειρηματικότητα” ώθησε στη μετατροπή ενός ερευνητικού ενδιαφέροντος σε επιχειρηματική ιδέα. Στην αρχή η επιχείρηση ήταν κατά βάση ερευνητική εταιρεία στο χώρο της ηλεκτρονικής υγείας, η οποία εστίαζε κυρίως σε ερευνητικά προγράμματα και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Το 2005, ξεκίνησε η προσπάθεια εμπορικής αξιοποίησης τεχνολογικών λύσεων, που είχαν πιστοποιηθεί ερευνητικά αλλά ακόμη δεν αποτελούσαν κτήμα του ευρέως κοινού.

Κομβικό σημείο στην προσπάθεια αυτή αποτέλεσε η εισαγωγή του κεφαλαίου επιχειρηματικού κινδύνου της θερμοκοιτίδας Thermi και η μετατροπή της εταιρείας σε Ανώνυμη. Σήμερα, η εταιρεία που ουσιαστικά υλοποιεί εφαρμοσμένες καινοτομικές τεχνολογικές λύσεις στην υγεία, παρουσιάζει μια ποικιλομορφία δράσεων με απόλυτη προσήλωση στον τομεακό/θεματικό χαρακτήρα τους. Μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης που ολοκληρώθηκε προ  ημερών, διατέθηκαν 86 χιλιάδες νέες μετοχές σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, επιτυγχάνοντας διασπορά 10,00%.

Το σύνολο των μετοχών προς διαπραγμάτευση ανέρχεται σε 837.210 και η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης ορίστηκε σε 3,14 ευρώ, η οποία ήταν και η τιμή διάθεσης κατά την ιδιωτική τοποθέτηση. Η κεφαλαιοποίησή της εταιρίας, βάσει της τιμής αυτής διαμορφώνεται πια στα 2.7 εκατ. ευρώ. Σύμβουλοι της εταιρείας «Vidavo Α.Ε.» για την ένταξη της στην Εναλλακτική Αγορά ήταν η Guardian Trust.