Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) του Υπουργείου Οικονομικών τέθηκε σε λειτουργία από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης (ΓΓΠΣ&ΔΥ) με σκοπό τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης.

Πρόκειται για το πληροφοριακό σύστημα που εξασφαλίζει ένα ενιαίο περιβάλλον (υποδομή) εγκατάστασης και χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών για την ανταλλαγή επιχειρησιακών δεδομένων μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των Φορέων του Δημοσίου. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες του ΚΕ.Δ θα διατίθενται αδιάλειπτα (24×7) στους συμμετέχοντες φορείς, παρέχοντάς τους τα μέσα για την αδιάλειπτη επιχειρησιακή και παραγωγική λειτουργία και την ποιοτική διακίνηση και διαχείριση της πληροφορίας, ακολουθώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά πρότυπα ασφάλειας. Κάθε Φορέας που επιθυμεί να κάνει χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) μπορεί να ενημερωθεί από τη σελίδα http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/DimosiaDioikisi/ked ή να αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected]