Το Διαπολιτισμικό Κέντρο της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Δήμου Αθηναίων και η Microsoft Ελλάς ανακοίνωσαν τη λειτουργία του Κέντρου "Απεριόριστες Δυνατότητες", με τη συμμετοχή του Φορέα Πιστοποίησης ECDL Ελλάς.

Τη διαχείριση του προγράμματος έχει αναλάβει το Ελληνικό Δίκτυο Επιστημόνων Πληροφορικής (ΕΔΕΠ).

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η παροχή δωρεάν εκπαιδευτικών σεμιναρίων και η πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ECDL στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε μετανάστες, προσφέροντάς τους ουσιαστικά νέες δυνατότητες στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας, γεγονός που μακροπρόθεσμα ενισχύει τη συνοχή τους με τον ευρύτερο κοινωνικό ιστό.

Το πρόγραμμα στην Αθήνα αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το 2010 και υπολογίζεται ότι συνολικά θα επιμορφωθούν περίπου 150 άτομα. Η λειτουργία του Κέντρου ξεκίνησε στις 6 Οκτωβρίου.