Ηγέτιδες επιχειρήσεις από τους τομείς της τραπεζικής, της υγείας, των ασφαλειών, της εκπαίδευσης κ.ο.κ. συμμετέχουν στο πρόγραμμα IBM Watson for Cyber Security beta της IBM Security.

Συνολικά 40 επιχειρήσεις και οργανισμοί έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή προκειμένου να ελέγξουν την ικανότητα του Watson να βοηθήσει στην ευρύτερη μάχη εναντίον του κυβερνοεγκλήματος. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης που διενήργησε το IBM Institute for Business Value, περίπου το 60% των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ΙΤ ασφάλειας θεωρούν πως οι αναδυόμενες τεχνολογίες cognitive θα αποτελέσουν κρίσιμο μέρος για την συνολικότερη αλλαγή της εικόνας και των εν γένει δεδομένων που ισχύουν στον πόλεμο εναντίον του κυβερνοεγκλήματος.