Στις 29 Ιουνίου ξεκινά επίσημα το πιλοτικό πρόγραμμα Smart Trikala του Δήμου Τρικκαίων, στόχος του οποίου είναι να δημιουργηθούν υποδομές και εφαρμογές που θα διευκολύνουν τους πολίτες στην καθημερινότητά τους.

Ο Δήμος εργάζεται στο πιλοτικό πρόγραμμα εδώ και δύο μήνες, προετοιμάζοντας τα απαιτούμενα συστήματα και τις υποδομές- δημιούργησε γι’ αυτόν το σκοπό ένα control room στην είσοδο του Δημαρχείου, το οποίο θα αποτελεί την «καρδιά» της πόλης. Το Smart Trikala, που παρουσιάστηκε σήμερα στο Νίκο Παππά, υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην πόλη, περιλαμβάνει:

– ΑTM πιστοποιητικών και υπηρεσία διανομής (courier), μέσα από το οποίο οι πολίτες θα μπορούν να παραλαμβάνουν αυτόματα τα πλέον δημοφιλή πιστοποιητικά- αυτά θα αποστέλλονται στους πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα μετακίνησης (πχ. ηλικιωμένοι, AMEA)  με υπηρεσία διανομής που αναπτύσσει ο Δήμος.
– Σύστημα Έξυπνης Στάθμευσης που θα ενημερώνει τους πολίτες για τη διαθεσιμότητα των θέσεων στάθμευσης.
– Ανοικτά δεδομένα,  ήτοι ελεύθερη διάθεση στους πολίτες του συνόλου των δεδομένων που παράγεται από τα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου.
– Σύστημα τηλε-φροντίδας, για την παρακολούθηση των πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Επιπλέον, το πιλοτικό πρόγραμμα συμπληρώνεται από μια σειρά άλλων projects, όπως υλοποίηση συστήματος έξυπνου φωτισμού, εγκατάσταση λογισμικού ανάλυσης κυκλοφοριακών δεδομένων μέσω καμερών, σύστημα παρακολούθησης περιβαλλοντικών συνθηκών, εγκατάσταση ψηφιακής πλατφόρμας για έξυπνες πόλεις και λογισμικού καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων του ασύρματου δικτύου, σύστημα GIS με πλήθος γεωχωρικών δεδομένων που θα είναι διαθέσιμα και στους πολίτες κ.λπ.

Στην υλοποίηση του πιλοτικού έργου συμμετέχουν μια πληθώρα εταιρειών που το υποστηρίζουν αφιλοκερδώς: η Cisco συνεισφέρει με την πλατφόρμα της για έξυπνες πόλεις (Cisco Smart+Connected Digital Platform – CDP), η Sieben με το λογισμικό που διαχειρίζεται τα στοιχεία για την πλατφόρμα Ανοικτής Αγοράς (Open Mall) του Δήμου, ο KΑΥΚΑΣ με τα LEDs για το σύστημα έξυπνου φωτισμού, η Space Hellas με τα συστήματά της, η Viva Wallet με το σύστημα πληρωμών της, η Έγκριτος Group έχει αναλάβει τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων για τα πιστοποιητικά, η Unixfor προσφέρει το σύστημα που θα βγάζει τα πιστοποιητικά και η ParkGuru συνεισφέρει με την τεχνογνωσία της στα συστήματα έξυπνης στάθμευσης.

«Σκοπός μας δεν είναι να τρέξουμε ένα κοστοβόρο πιλοτικό πρόγραμμα, αλλά να δείξουμε το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε όλοι αποτελεσματικά για να φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα» δηλώνει στο NetFAX o Δημήτρης Παπαστεργίου, Δήμαρχος Τρικκαίων. Όταν ξεκινήσει επίσημα το πιλοτικό πρόγραμμα (29 Ιουνίου) εκτιμάται ότι θα λειτουργεί το 80% των συστημάτων, ενώ μέχρι τον Οκτώβριο θα έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία όλα τα συστήματα (μετά τις όποιες βελτιώσεις και πρόσθετες επεμβάσεις απαιτηθούν).