Καλύτερα των εκτιμήσεων ήταν στο πρώτο τρίμηνο του έτους τα κέρδη της Nokia Corp., έπειτα και από τη συμφωνία της με την Microsoft Inc.

Η Nokia εκτιμά πως οι πωλήσεις του δευτέρου τριμήνου στον κλάδο Συσκευών και Υπηρεσιών θα κυμανθούν μεταξύ των 6,1 δισ. και 6,6 δισ. ευρώ, ενώ θα διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα στο τρίτο τρίμηνο και θα ενισχυθούν στο τέταρτο. Επιπρόσθετα, τα καθαρά κέρδη για τους τρεις μήνες έως τις 31 Μαρτίου, υποχώρησαν στα 344 εκατ. ευρώ από τα 349 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, ωστόσο ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών για κέρδη 287 εκατ. ευρώ. Οι μετοχές της εταιρείας βρέθηκαν να ενισχύονται κατά 4,8% στα 6,2 ευρώ, έναντι της κατά 0,5% ευρύτερης αύξησης στην αγορά του Ελσίνκι.