Σύμφωνα με έρευνα της IDC, οι παραγγελίες έξυπνων συνδεδεμένων συσκευών αυξήθηκαν το 2012 κατά 29,1%, ξεπερνώντας έτσι τις 1 δις. παραγγελίες και τα 576,9 δις. δολ. σε αξία. Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται κυρίων στην αύξηση των παραγγελιών tablets που άγγιξε το 78,4% και ξεπέρασε τα 128 εκατ.

Πιο συγκεκριμένα, οι συνολικές παραγγελίες για desktop PCs, notebooks, tablets και smartphones πλησίασε τα 376 εκατ. με τα έσοδα να ξεπερνούν τα 168 δις. Αναφορικά με τα μερίδια αγοράς, στην κορυφή βρέθηκε και πάλι η Samsung με 21,2% και ακολουθεί η Apple με 20,3%. Αναφορικά με τα έσοδά τους, η Apple προηγείται με 30,7% και ακολουθεί η Samsung με 20,4%.

Γεωγραφικά, στις αναδυόμενες αγορές ο όγκος των παραγγελιών αυξήθηκε κατά 41,3%, με τον όγκο των tablets να αυξάνεται 111,3% και των smartphone 69,7%. Στις πιο ώριμες αγορές, η αύξηση διαμορφώθηκε στο 15,6%. Μελλοντικά, η IDC προβλέπει ότι η παγκόσμια αγορά έξυπνων συνδεδεμένων συσκευών θα συνεχίζει να αναπτύσσεται, ενώ οι παραγγελίες αναμένεται να ξεπεράσουν τα 2,2 δις. και τα έσοδα τα 814,3 δις. δολ. μέχρι το 2017.

Ετήσια ανάπτυξη εξυπνων συνδεμένων συσκευών ανά περιοχή και κατηγορία
Περιοχή Κατηγορία 2012  2013*  2017*
Ώριμη αγορά Desktop PC -4.8%  -5.5%  -2.9%
Ώριμη αγορά Portable PC -8.1%  -3.1%  -1.4%
Ώριμη αγορά Tablet 62.8%  41.4%  8.3%
Ώριμη αγορά Smartphone 20.6% 15.1%  4.6%
Σύνολο αγοράς 15.6% 13.8% 4.2%  
Αναδυόμενη αγοράς Desktop PC -3.8%  -3.5%  0%
Αναδυόμενη αγοράς Portable PC -0.8%  4.1%  7.1%
Αναδυόμενη αγοράς Tablet 111.3%  60.7%  13.4%
Αναδυόμενη αγοράς Smartphone 69.7%  35.1%  12.2%
Σύνολο αγοράς   41.3% 26.6%  10.9%
Παγκοσμίως Desktop PC -4.1%  -4.3%  -1.0%
Παγκοσμίως Portable PC -3.4%  0.9%  3.7%
Παγκοσμίως Tablet 78.4%  48.7%  10.6%
Παγκοσμίως Smartphone 46.1%  27.2%  9.8%
Σύνολο αγοράς   29.1% 21.2%  8.5%
Πηγή: IDC’s Worldwide Smart Connected Device Tracker Forecast Data, Φεβρουάριος 2013 * Προβλέψεις