Ο ανταγωνισμός έχει ωθήσει τις τράπεζες να επενδύουν σε document scanners, τα οποία επιτρέπουν τη γρήγορη εισαγωγή και επεξεργασία των διαφόρων μορφών εγγράφων, όπως επιταγές, εγγυητικές επιστολές, αιτήσεις δανείων, αιτήσεις πιστωτικών καρτών κ.λπ.

Σύμφωνα με τον Ν. Βεζυργιάννης, διευθυντή της BSI, επίσημου διανομέα των Fujitsu Document Management Scanners στην Ελλάδα, “η BSI έχει αποκτήσει μερίδιο που ξεπερνάει το 80% σε αυτή την κάθετη αγορά.”

Η εταιρεία έχει υλοποιήσει λύσεις στις 10 μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, ενώ το πιο πρόφατο έργο αφορά στην Εθνική Τράπεζα και είναι το σημαντικότερο των τελευταίων 4 ετών.