Κάθε εταιρία ή οργανισμός ορίζει ένα εργασιακό πλαίσιο προσπαθώντας να λειτουργήσει αυτόφωτα και να εκμεταλλευτεί πιθανές ευκαιρίες προς ανάπτυξη. Αποτελεί -με άλλα λόγια-μια επιχειρηματική “νησίδα” που κινείται στο ευρύτερο πεδίο που θέτει η αγορά, λειτουργώντας, μοιραία, ανταγωνιστικά με τα υπόλοιπα αντίστοιχα “νησιά” που τυγχάνει να βρίσκονται γύρω της.

Οι εν λόγω επιχειρηματικές “νησίδες”, παρά τα γεγονός ότι βρίσκονται περιχαρακωμένες από τον εν γένει ανταγωνισμό, βρίσκονται εντούτοις σε διαρκή επαφή μέσω της κυκλοφορίας εργαζομένων, την χρήση κοινών διαδικασιών και τεχνολογιών ή ακόμα και μέσω της εταιρικής κατασκοπίας. Μάλιστα, με την πάροδο των ετών οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εταιριών, ειδικά στον χώρο του IT, γίνονται ολοένα και πιο έντονες. Πόσο, άλλον, από τη στιγμή κατά την οποία η διαρκώς αυξανόμενη κινητικότητα των ίδιων των εργαζομένων, με την ταυτόχρονη χρήση “ελεύθερων” τεχνολογικών εφαρμογών, εργαλείων και μεθοδολογιών σαφώς και λειτουργούν ενισχυτικά ως προς την συγκεκριμένη τάση. Πρόκειται δε για μια τάση, η οποία μπορεί να αυξάνει τις απαιτήσεις και τα ανταγωνιστικά ανακλαστικά, αλλά συγχρόνως αποδεικνύει πως η επιχειρηματικότητα δεν είναι ένα zerο-sum game. Κάθε άλλο! Κι αυτό, καθώς μέσω των ποικίλων αλληλεπιδράσεων, μπορούν όλοι και εν συνόλω να ευνοηθούν.

Το τοπίο αλλάζει σταθερά και δραστικά
Κάτι που έχει ως αποτέλεσμα στις ημέρες μας το αναπόφευκτο να μετεξελιχθεί -πλέον- σε επιθυμητό, γεγονός που οδηγεί στην δημιουργία -συχνά, πυκνά- της τάσης των ανοιχτών και δραστήριων κοινοτήτων μηχανικών. Πραγματικότητα στην οποία και συμβάλουν οι ίδιες οι εταιρείες. Στόχος αυτών, η ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών όπως προκύπτουν από τις, κατά τα άλλα, διαφορετικές και ξεχωριστές εταιρείες για λογαριασμό των οποίων εργάζονται τα μέλη των κοινοτήτων. Έχει καταγραφεί δε, πως οι συγκεκριμένες κοινότητες είναι -πλέον- πολύ ενεργές ακόμα και εντός των συνόρων, δια μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων, όπως είναι λ.χ. forums, meetups, συνέδρια, ακόμα και διαγωνισμοί δεξιοτήτων σε εξειδικευμένους τομείς. Θα πρέπει να σημειωθεί ως οργανισμοί που υποστηρίζουν συγκεκριμένες ειδικότητες στο ΙΤ μέσω εκπαιδεύσεων, διαπιστεύσεων ή άλλων δραστηριοτήτων, εμφανίζονται ολοένα και πιο δυναμικά ως υποστηρικτές τέτοιων εργασιακών κοινοτήτων.

Φαίνεται πως -πλέον- έχει γίνει πια αντιληπτό πως στην εποχή των “ανοικτών” τεχνολογιών, συνόρων και επικοινωνιών δεν υπάρχουν πια… φλέβες χρυσού ή ακόμη και “μαγικές” λύσεις όπου ένας ανακαλύπτει και λίγοι προσπορίζονται! Πλέον, στις ημέρες μας, η γνώση και το σύνολο της πληροφορίας είναι διαθέσιμα προς εκμετάλλευση. Μόνο δε, με την κατάλληλη όσμωση των ιδεών, πρακτικών και προσεγγίσεων μπορεί να προκύψει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα, το οποίο με την σειρά του θα καθοδηγήσει μεμονωμένες εταιρείες ή ακόμη και καθετοποιημένους κλάδους στην αναζήτηση των σημαντικών πτυχών της δραστηριότητάς τους, θέτοντάς τα ως εφαλτήριο για την επόμενη ημέρα της επιτυχημένης λειτουργίας και δραστηριοποίησής τους. Αναμφίβολα, χώρος υπάρχει αρκετός προκειμένου να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση και απόκριση στις απαιτήσεις, ανάγκες και “θέλω” εκ μέρους τομέων, κλάδων ή πελατών. Κάτι, που θα συμβάλει καταλυτικά και θα βοηθήσει στην πράξη στην βελτίωση της μορφής του εγχώριου επιχειρείν, στην θεμελίωση επαγγελματικών επιπέδου δομών και στην αναζήτηση περισσότερο εξελιγμένων, αποτελεσματικών όσο και μετρήσιμων πρακτικών, πολιτικών και εφαρμογών. Συμπερασματικά, ένα καλύτερο όσο και πιο αποδοτικό πλαίσιο εργασίας για το σύνολο των εμπλεκομένων πλευρών.