Όποια επιχείρηση θέλει να επιβιώσει μετά την παρατεταμένη οικονομική κρίση και να αναπτυχθεί πέρα από αυτή, θα πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει πώς να δημιουργεί αξία. Πέρα από το να δημιουργεί αξία, θα πρέπει ακόμα να διαθέτει στρατηγικές τάχιστης δημιουργίας της αξίας αυτής, αλλά και να παρακολουθεί συστηματικά το ιστορικό της όσον αφορά την επιτυχή εκτέλεση αυτών των στρατηγικών.

Ο «τζόγος» της Πληροφορικής
Οταν έρχεται η ώρα να αντλήσουν αξία από τις αξιοσέβαστες επενδύσεις τους σε τεχνολογία Πληροφορικής, πολλές επιχειρήσεις συμπεριφέρονται σαν… παράτολμοι τζογαδόροι. Τα δυνητικά κέρδη είναι μεγάλα, τα στοιχήματα ανεβαίνουν συνεχώς, αλλά οι πιθανότητες να κερδίσουν παραμένουν πάντα χαμηλές. Το βαθύτερο αίτιο του προβλήματος αυτού είναι ότι συνεχίζουν να εστιάζουν στην τεχνολογία, ενώ θα έπρεπε να εστιάζουν στις αλλαγές τις οποίες αυτή επιτρέπει και απαιτεί.

Η πρόκληση με την οποία έρχεται αντιμέτωπη η διοίκηση είναι αυτή της διασφάλισης της λειτουργίας αποτελεσματικών μηχανισμών διακυβέρνησης ώστε να διασφαλίζεται πως οι επενδύσεις σε επιχειρησιακές αλλαγές αποφέρουν τη μέγιστη αξία σε ένα λογικό κόστος και με αποδεκτό επίπεδο ρίσκου. Η διακυβέρνηση αυτή δεν αφορά μόνο την Πληροφορική, αλλά το σύνολο της επιχείρησης.


Οι 8 κινήσεις του έξυπνου επενδυτή
Προκειμένου η σύγχρονη επιχείρηση να προβεί στις σωστές κινήσεις και επενδύσεις, θα πρέπει να συνειδητοποιήσει και να εφαρμόσει τα σημεία που παρουσιάζονται στη συνέχεια.

1. Η Πληροφορική μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην επιβίωση μιας επιχείρησης εν μέσω οικονομικής ύφεσης.

2. Ωστόσο, η δημιουργία πραγματικής επιχειρησιακής αξίας μέσα από τις σημαντικές και ολοένα πολυπλοκότερες υφιστάμενες επενδύσεις σε Πληροφορική εξακολουθεί να αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση, με ποσοστά επιτυχίας κάτω του 30%.

3. Οσο συνεχίζουμε να εστιάζουμε στην ίδια την τεχνολογία -και, κυρίως, στο κόστος αυτής- δεν θα καταφέρουμε να απελευθερώσουμε τη δυνητική επιχειρησιακή αξία της Πληροφορικής.

4. Η Πληροφορική δεν προσφέρει αξία από μόνη της. Η επιχειρησιακή αξία δεν αποτελεί αποτέλεσμα του πώς διαχειριζόμαστε την Πληροφορική, αλλά του πώς διαχειριζόμαστε τη χρήση της. Αυτό περιλαμβάνει συμπληρωματικές αλλαγές στο επιχειρησιακό μοντέλο, τις επιχειρησιακές διαδικασίες, τον τρόπο εργασίας και την οργανωτική δομή. Η ευθύνη για όλα τα παραπάνω δεν μπορεί να βαραίνει αποκλειστικά τη λειτουργία της Πληροφορικής. Η επιχείρηση θα πρέπει να φέρει την ευθύνη για τη χρήση της Πληροφορικής, με στόχο τη δημιουργία και διατήρηση της επιχειρησιακής αξίας.

5. Η υλοποίηση της εν δυνάμει επιχειρησιακής αξίας του ΙΤ προϋοπθέτει αποτελεσματική διακυβέρνηση. Ο σημερινός τρόπος λειτουργίας και η εστίαση στη διακυβέρνηση της Πληροφορικής εξακολουθεί να αφορά τις λειτουργικές παραμέτρους της Πληροφορικής ή, αλλιώς, το «εργοστάσιο». Ελάχιστη είναι η διάθεση για αντιμετώπιση των επιχειρησιακών παραμέτρων του σχεδιασμού και της διαχείρισης του πώς χρησιμοποιείται η Πληροφορική προκειμένου να αποφέρει σταθερή επιχειρησιακή αξία.

6. Χρειαζόμαστε μία νέα συνολική προσέγγιση για την επιχειρησιακή διακυβέρνηση η οποία, κάτω από τον τίτλο Στρατηγική Επιχειρησιακή Διακυβέρνηση θα περιλαμβάνει:

  • Εστίαση στην επιχειρησιακή αξία – το επιθυμητό τελικό αποτέλεσμα, παρά τις δραστηριότητες
  • Εστίαση στην υλοποίηση της αλλαγής, και όχι της τεχνολογίας
  • Καθορισμό συνολικών προγραμμάτων επιχειρησιακής αλλαγής
  • Ανάπτυξη ολοκληρωμένων επιχειρησιακών σεναρίων
  • Επιλογή επενδύσεων με κριτήριο τη συνολική τους αξία για την επιχείρηση και όχι για τα μεμονωμένα τμήματα -είτε λειτουργικά, είτε γεωγραφικά · Χρήση των επιχειρησιακών σεναρίων τόσο για την επιλογή επενδύσεων όσο και ως λειτουργικού εργαλείου καθόλο τον κύκλο ζωής της απόφασης για επένδυση, συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς άντλησης αξίας από τις σχετικές υπηρεσίες Πληροφορικής.

7. Η δημιουργία αξίας μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση της αλλαγής υπαγορεύει την αλλαγή του τρόπου διαχείρισης. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή η οποία χρειάζεται, με τη σειρά της, τον κατάλληλο τρόπο διαχείρισης. Πρέπει να εμπλέξουμε το σύνολο της επιχείρησης και να καταργήσουμε τα διαχωριστικά μεταξύ του τμήματος Πληροφορικής και των επιχειρησιακών τμημάτων.

8. Ηδη έχουν ειπωθεί και γραφτεί για το θέμα αυτό πολλά περισσότερα απ΄ότι χρειάζεται πραγματικά. Ηρθε η ώρα να σταματήσουμε να αναλύουμε και να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε.

  • Βραχυπρόθεσμα, για την επιβίωση μιας επιχείρησης εν μέσω οικονομικής κρίσης, κάποιες αποδεδειγμένες αρχές διαχείρισης αξίας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται επιλεκτικά, για τη βελτίωση της ποιότητας των λαμβανόμενων αποφάσεων και για τη μείωση του ρίσκου. Αν και τα αποτελέσματα μιας τέτοιας, «light» προσέγγισης μπορεί να μην είναι τόσο αποτελεσματικά όσο αν οι πρακτικές αυτές είχαν ήδη υλοποιηθεί πλήρως, θα είναι πολύ καλύτερα από μία γενικευμένη προσέγγιση μείωσης του κόστους.
  • Μακροπρόθεσμα, εφόσον τα κόστη τεθούν υπό έλεγχο και η αξία των επενδύσεων υπό εξέλιξη είναι πιο σίγουρη, η προσπάθεια μπορεί να μετατοπιστεί στην εφαρμογή και διατήρηση αρχών, διαδικασιών και πρακτικών συνολικής διαχείρισης αξίας.

Ποιος είναι ο John Thorp
Διεθνούς φήμης Σύμβουλος Management με αρκετές δεκαετίες εμπειρίας σε θέματα διοίκησης, ο Thorp φέρνει έναν αέρα επαναστατικής αλλαγής στις συνηθισμένες πρακτικές της σχέσης ανώτατης διοίκησης και Πληροφορικής. Συγγραφέας του βιβλίου «The Information Paradox – realizing the business benefits of Information Technology», ο Thorp εστιάζει στην κατανόηση των επιχειρηματικών ωφελειών από τις αλλαγές που προκαλούνται από την Πληροφορική.

Οι ιδέες του ήταν η αιτία που το IT Governance Institute, το παγκόσμιο think tank πάνω σε θέματα δημιουργίας επιχειρηματικής αξίας μέσω της Πληροφορικής, τον κάλεσε να αναλάβει τη σύνταξη της νέας σειράς βέλτιστων πρακτικών Val IT, που λειτουργούν ως πρότυπο για τη διαχείριση και διοίκηση των επενδύσεων Πληροφορικής. Επιπρόσθετα, ο γνωστός διεθνής οργανισμός προτύπων ISO τον συμπεριέλαβε στην ομάδα ανάπτυξης ενός νέου προτύπου για την διακυβέρνηση της Πληροφορικής.

Thessaloniki Business Conference
Eνα συνέδριο γνώσης και επιτυχημένων πρακτικών, για την ανασύνταξη των επιχειρήσεων στην κρίση
Πέμπτη 10 Ιουνίου, The Met Hotel, Θεσσαλονίκη

Το Thessaloniki Business Conference καταπιάνεται με τα εργαλεία μάνατζμεντ και τις πρωτοβουλίες για χρηματοδότηση, για επενδύσεις και για εξοικονόμηση, προκειμένου οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν την κρίση και να βρεθούν δυνατές στην έξοδο από αυτή. Κυρίαρχο συστατικό του Thessaloniki Business Conference αποτελούν η μεγάλη ομάδα των ειδικών που αναλαμβάνουν να μεταδώσουν τις γνώσεις και εμπειρίες τους από τη διεθνή αγορά, τις επιτυχημένες πρακτικές από επιχειρήσεις και τις στρατηγικές αντιμετώπισης της κρίσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το www.thessaloniki-business.gr.