Συνολικά 7 βήματα πολιτικής που θεωρούνται ως απαραίτητα έτσι ώστε η Ευρώπη να επανακτήσει ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά του mobile, δημοσιοποίησε η GSMA.

Μεταξύ άλλων θα πρέπει να αλλάξουν οι στόχοι του τηλεπικοινωνιακού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να αποβλέπει στην προσέλκυση επενδύσεων και τον βιώσιμο ανταγωνισμό, να λανσαριστεί ένα φιλόδοξο πλάνο μείωσης του κόστους των φορητών επικοινωνιών, να υπάρξει εστίαση στα επιμέρους στοιχεία που οδηγούν στην υψηλή απόδοση, να ενισχυθεί η ευελιξία των δικτύων ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε νέα δεδομένα και απαιτήσεις, να δοθεί προτεραιότητα στον τομέα του mobile σε ότι αφορά στον σχεδιασμό και την εφαρμογή ευρύτερων στόχων πολιτικής κ.ά.

«Έχουμε αναγνωρίσει επτά κρίσιμες περιοχές όπου μπορούμε να λάβουμε δράση, “εκτοξεύοντας” την Ευρώπη στην πρώτη γραμμή της διεθνούς ψηφιακής οικονομίας, παρέχοντας το επόμενο κύμα της φορητής καινοτομίας στους πολίτες της. Για την Ευρώπη, η κάλυψη του χαμένου εδάφους στο επίπεδο του 4G και η ανάδειξή της σε ηγέτιδα δύναμη στο 5G, θα πρέπει να θεωρείται καίρια αλλαγή στη συνολική προσέγγιση της πολιτικής περί των τηλεπικοινωνιών», όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο John Giusti, Chief Regulatory Officer της GSMA.