Σχεδόν ο μισός πληθυσμός του κόσμου θα χρησιμοποιεί το Internet μέχρι το τέλος του 2016, όπως ανακοινώθηκε από τον ΟΗΕ χθες.

Αν και στις ανεπτυγμένες χώρες περίπου το 80% του πληθυσμού χρησιμοποιεί το Internet, το σχετικό ποσοστό στις αναπτυσσόμενες χώρες πέφτει στο 40%, ενώ στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες το ποσοστό κατακρημνίζεται στο 15%. Σε παγκόσμιο επίπεδο το 47% του πληθυσμού είναι online, ενώ στόχος του ΟΗΕ είναι αυτό το ποσοστό να αυξηθεί στο 60% έως το 2020. Όπως καταγράφεται σε σχετική αναφορά της ITU, η εξάπλωση των δικτύων 3G και 4G προσφέρει πρόσβαση στο Internet σε όλο και περισσότερους ανθρώπους, με την ITU να περιμένει ότι μέχρι τα τέλη του έτους 3,5 δισ. άνθρωποι θα έχουν πρόσβαση στο Internet.