Ο Όμιλος Forthnet γνωστοποίησε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του 3ου τριμήνου 2011, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Η πελατειακή βάση του Ομίλου διευρύνεται τόσο σε επίπεδο συνδυαστικών πακέτων (επιπλέον 4.906 νοικοκυριά), όσο και σε επίπεδο συνδρομητών δορυφορικής τηλεόρασης Nova (επιπλέον 25.916 συνδρομητές σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο).

Συνολικά, ο Όμιλος Forthnet στο 3ο τρίμηνο 2011, διαθέτει 757 χιλ. μοναδικά νοικοκυριά στην Ελλάδα στην πελατειακή του βάση, εκ των οποίων 373.178 είναι ενεργοί πελάτες συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα.

Τέλος, σε επίπεδο οικονομικών δεικτών, παρατηρείται σημαντική βελτίωση των EBITDA κατά 3,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη συνεχιζόμενη επιτυχημένη περιστολή εξόδων.  Ενδεικτικό είναι ότι στο 3ο τρίμηνο 2011 σημειώθηκε αύξηση 20,17% στο περιθώριο του προσαρμοσμένου EBITDA.