Σε περιόδους οικονομικών αναταράξεων, το κλειδί για την επιβίωση και ανάπτυξη μιας εταιρείας δεν βρίσκεται απαραίτητα στη μείωση των επενδύσεων, αλλά στις έξυπνες επενδύσεις και φυσικά στη σωστή διαχείρισή τους.

Είναι γεγονός ότι ζούμε μέσα σε έναν τυφώνα κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων και αλλαγών. Ολοι μιλάμε για μια περίοδο «κρίσης». Στην περίοδο αυτή πρέπει να σκεφτούμε και τον παράγοντα «σωστή κρίση», καθώς είναι σημαντικό να οδηγηθούμε σε σωστότερες σκέψεις, αποφάσεις και λύσεις κυρίως στο ενεργειακό πρόβλημα. Σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, οι περικοπές εξόδων και επενδύσεων δεν είναι μονόδρομος. Η λύση δεν έρχεται από τις περικοπές των επενδύσεων αλλά από την έξυπνη διαχείρισή τους.

Διαχείριση ενέργειας
Για μια επιχείρηση, η κατανάλωση ενέργειας αποτελεί ένα σημαντικό εταιρικό κονδύλι. Συνεπώς πρέπει να δίνεται έμφαση στη διαχείρισή της, ώστε να επιτυγχάνεται οικονομία λειτουργικών εξόδων. Είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη λοιπόν η επένδυση σε υλικοτεχνική υποδομή που επικεντρώνεται στο κόστος λειτουργίας και όχι μόνο στο κόστος κτήσης.

Ενα μεγάλο μέρος της διαχείρισης της ενέργειας γίνεται μέσω της μονάδας UPS και του ανορθωτικού συστήματος. Το κλειδί για την σωστή επιλογή ηλεκτρονικών ισχύος είναι η εκπόνηση ενός σωστού επενδυτικού σχεδίου αγοράς. Μερικά από τα κρίσιμα σημεία επιλογής είναι:

1.
 Απόδοση. Η υψηλή απόδοση είναι ένα από τα πιο κρίσιμα χαρακτηριστικά που πρέπει να συνυπολογίσουμε στο επενδυτικό σχέδιο. Το ενεργειακό κόστος μειώνεται άμεσα αλλά και έμμεσα με τη μείωση των θερμικών απωλειών και συνεπώς τη μειωμένη χρήση του κλιματισμού. Η αναγωγή αυτών σε αριθμούς μπορεί να δείξει και απτά το εντυπωσιακό όφελος που έχουμε. Με τη χρήση ενός UPS με απόδοση 95% αντί ενός άλλου με απόδοση 90% επιτυγχάνεται όφελος €38.460 σε μια πενταετία.
2. Διαστάσεις.  Οι μικρές διαστάσεις ενός συστήματος UPS ή DC, δηλαδή η μεγάλη πυκνότητα ισχύος τους, εξοικονομούν πολλά τετραγωνικά μέτρα άρα και μισθώματα.
3. Συντήρηση. Η αντιμετώπιση βλάβης και το μικρό ή καθόλου downtime αποτελεί κριτήριο που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Η λύση των modular UPS έρχεται να δώσει λύση με άμεση επισκευασιμότητα καθώς υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης των modules, hot swappable.
4.  Πρόβλεψη αναγκών. Η μελέτη πρέπει να περιλαμβάνει την πρόβλεψη επέκτασης των αναγκών. Μια κακή μελέτη με ένα μη επεκτάσιμο προϊόν, μπορεί να οδηγήσει σε αγορά ενός συστήματος μη ικανού να ανταποκριθεί στις μελλοντικές επιχειρησιακές ανάγκες.
5. Δυνατότητα τηλεσυντήρησης. Η υπηρεσία αυτή μάς παρέχει τη δυνατότητα τηλεδιάγνωσης μιας βλάβης και δυνατότητα άμεσης επέμβασης. Υπηρεσίες όπως το life.net ελέγχουν μέσω modem τα εγκατεστημένα UPS, παρέχοντας στο χρήστη πλήρη εικόνα της λειτουργίας του UPS και των συσσωρευτών του.

Περιβαλλοντολογική συνείδηση
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι το πιο σημαντικό όφελος της μειωμένης ενεργειακής κατανάλωσης είναι περιβαλλοντικό. Η μείωση της κατανάλωσης μειώνει αντίστοιχα και τις εκπομπές CO2. Με ένα UPS ή DC υψηλής απόδοσης μπορούμε να επιτύχουμε έως και 250 τόνους μειωμένες εκπομπές CO2 σε μια πενταετία.

Συμπέρασμα
Καταλήγοντας, βλέπουμε ότι ένα έξυπνο επενδυτικό πλάνο με σωστές επιλογές μπορεί να μειώσει σημαντικά το λειτουργικό και ολικό κόστος μιας επιχείρησης.

Ο Νίκος Γιούργας είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Nigico