Τη Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για την ελληνική τηλεπικοινωνιακή και απελευθερωμένη ταχυδρομική αγορά, καθώς και τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Αρχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρουσίασε σήμερα ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ & BEREC, Δρ. Λεωνίδας Κανέλλος μαζί με τους δύο Αντιπροέδρους της Αρχής, κ.κ. Κων/νο Δεληκωστόπουλο και Μιχάλη Σακκά.

Το Σχέδιο Δράσης της ΕΕΤΤ, γα το 2013, βασίζεται στους ακόλουθους στρατηγικούς άξονες:
1. Προαγωγή ανταγωνισμού, ανάπτυξη και προσέλκυση επενδύσεων σε σταθερά και κινητά δίκτυα (VDSL, LTE…) για την παροχή νέων τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών προς όλους τους καταναλωτές. Προτεραιότητες της Αρχής είναι η επέκταση ευρυζωνικής κάλυψης στην ελληνική επικράτεια, η μείωση των τελών τερματισμού στη χονδρική αγορά κλήσεων προς σταθερά δίκτυα, η απλοποίηση της αδειοδότησης για ασύρματα δίκτυα, καθώς και η εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου σε ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ταχυδρομικές υπηρεσίες. 

2. Προάσπιση των δικαιωμάτων και της πρόσβασης του καταναλωτή σε νέες υπηρεσίες με κριτήρια διαφάνειας, ποιότητας και τιμής.

3. Αναπτυξιακή διαχείριση φασματικών πόρων για τη μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση, την αξιοποίηση του ψηφιακού μερίσματος και την αποτελεσματικότερη εποπτεία του φάσματος μέσω του αναβαθμισμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (ΕΣΔΕΦ).

4. Συμβολή στη χάραξη της ευρωπαϊκής ρυθμιστικής πολιτικής μέσω της Προεδρίας στο Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC) και της ενεργούς συμμετοχής στο Σώμα των Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ERGP) και στην Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση (UPU), προς όφελος του καταναλωτή, της αγοράς και της ελληνικής οικονομίας.