Τις προτάσεις του για την ανάπτυξη της "Ευρυζωνικότητας" κατέθεσε ο καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης, πρόεδρος της ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο του 10ου συνεδρίου InfoCom World 2008.

Όσον αφορά την ευρυζωνική κάλυψη, ο κ. Αλεξανδρίδης προτείνει η Κυβέρνηση να βάλει ως στόχο την όσο το δυνατόν γρηγορότερη εξασφάλιση ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο για όλους και να μην περιμένει την Κοινοτική οδηγία που θα συμπεριλάβει την ευρυζωνική πρόσβαση στην Καθολική Υπηρεσία. “Μια ιδέα είναι, με ευέλικτα διαγωνιστικά σχήματα επιδότησης παρόχων (από το Κράτος ή απευθείας από την ΕΕΤΤ χρησιμοποιώντας το αποθεματικό της από τα πρόστιμα και τα τέλη) για τις περιοχές της χώρας που δεν θα έχουν κάλυψη από δίκτυα ADSL και με ταυτόχρονη ευαισθητοποίηση των κατοίκων μη προνομιούχων περιοχών, η χώρα μας μπορεί να ”πρωτεύσει” στον δείκτη αυτόν πριν από την έκδοση της επίσημης Κοινοτικής οδηγίας.

Όσον αφορά την ταχύτητα και ποιότητα, προτείνεται προώθηση των οπτικών δικτύων πρόσβασης επόμενης γενιάς (ώστε να πάψει να λειτουργεί η γραμμή πρόσβασης ”στραγγαλιστικά” στις ταχύτητες των συνδέσεων με το διαδίκτυο). Για τις τιμές προτείνεται περαιτέρω ενίσχυση του ανταγωνισμού στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, ώστε να επιταχυνθεί η μείωση των λιανικών τιμών των γρήγορων συνδέσεων. Για τις προηγμένες υπηρεσίες προτείνεται μεταξύ άλλων προώθηση προγραμμάτων ανάπτυξης νέων διαδικτυακών υπηρεσιών ελληνικού περιεχομένου από το κράτος, την τοπική αυτοδιοίκηση και τις ΜΜΕ.

Όσον αφορά το κοινονικο-οικονομικό περιβάλλον προτείνεται προσαρμογή του εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού συστήματος της χώρας, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες να είναι προετοιμασμένοι για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή προσωπική και επαγγελματική τους ζωή και η κοινωνία μας να αποκτήσει “Ευρυζωνική κουλτούρα”.

Τέλος, για την ανταγωνιστικότητα ως προς την κάλυψη προτείνεται περαιτέρω ενδυνάμωση του τηλεπικοινωνιακού Ρυθμιστή για αποτελεσματικότερο ανταγωνισμό και επενδύσεις σε περισσότερες γεωγραφικές περιοχές της χώρας.”