Η κοινοπραξία των Ινφογκρούπ και Neuropublic ανέλαβαν, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

Το έργο αφορά τη μελέτη, ανάλυση, σχεδίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή διαχείρισης και υποστήριξης των πληρωμών της ενιαίας αίτησης περιόδου 2009, η οποία θα ενσωματώνει τα Γεωχωρικά Δεδομένα Ενοτήτων και Αγροτεμαχίων – LPΙS/GΙS – (Πληροφοριακό Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων/Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών).

Επίσης περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης εφαρμογών λογισμικού για την καταβολή των ενισχύσεων 2006, 2007, 2008 καθώς και λειτουργία & υποστήριξη του Internet Data Center του ΟΠΕΚΕΠΕ και το Disaster Recovery Site διάρκειας ενός έτους. Το τελικό τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 3.966.405 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.