Το δείγμα της έρευνας απαρτίζεται από 355 CIOs, IT managers κι άλλα ανώτατα στελέχη του τμήματος Πληροφορικής.

Οι έξι κορυφαίες στρατηγικές υιοθέτησης παραμένουν ίδιες και απαράλλακτες σε σχέση με το 2008. Η ενθάρρυνση της απομακρυσμένης εργασίας αποτελεί την πιο ευρέως υιοθετημένη ΙΤ στρατηγική για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, με ποσοστό 81,7% των ερωτηθέντων να απαντούν ότι την υποστηρίζουν ένθερμα.

Η υιοθέτηση της διαχείρισης assets και των εργαλείων αυτοματοποίησης help desk παρέμεινε στην τρίτη θέση με 63,9%, ενώ η υλοποίηση μια αρχιτεκτονικής δικτύου unified IP διατηρήθηκε στην τέταρτη θέση με 61,5%. Το virtualization των servers και τα εργαλεία αυτοματοποιημένης διαχείρισης συστημάτων παρέμειναν στην πέμπτη και έκτη θέση αντίστοιχα με ποσοστά 56,1% και 54,1%.

Στην έρευνα του 2008 το νούμερο δύο στην κατάταξη ήταν η χρήση λογισμικών συνεργασίας. Ωστόσο, στη φετινή διασπάστηκε σε δύο συγκεκριμένους τύπους συνεργασίας: α) χρήση video conferencing και β) επίσημη υιοθέτηση εργαλείων Web 2.0.

Αποτελεσματικές στρατηγικές
Στην έρευνα διαφάνηκε μια μικρή αναταραχή σε επίπεδο αποτελεσματικών στρατηγικών. Στις πέντε κορυφαίες στρατηγικές δεν υπήρξαν αξιοσημείωτες αλλαγές, αν και το storage virtualization «έπεσε» από την κορυφαία θέση στην τέταρτη, με το 75,5% των συμμετεχόντων να το χαρακτηρίζουν αποτελεσματικό ή πολύ αποτελεσματικό. Η υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής δικτύου unified IP από το νούμερο 2, το 2008, έγινε φέτος κορυφαία προτεραιότητα με ποσοστό 86,1%.

Η πιο αξιοσημείωτη άνοδος εντοπίζεται στη SOA, η οποία την προηγούμενη χρονιά βρισκόταν στην 23η θέση. Φέτος έγινε το νούμερο 10 σε επίπεδο αποτελεσματικότητας. Αυτό αποδεικνύει ότι ενώ πριν από 12 μήνες οι επιχειρήσεις αγωνίζονταν να πετύχουν ανταπόδοση της επένδυσης των πολύπλοκων SOA projects, τώρα πια οι εταιρείες έχουν καταλάβει τα μακροπρόθεσμα οφέλη του.

Δύο «new entries» είναι αφενός η χρήση διαχείρισης assets και τα εργαλεία αυτοματοποίησης helpdesk, με ποσοστό 74,1% να κρίνεται ως αποτελεσματική και αφετέρου η εγκατάσταση εργαλείων αυτοματοποίησης συστημάτων διαχείρισης  με ποσοστό αποτελεσματικότητας που αγγίζει το 71,8%.

Στρατηγικές με τη μεγαλύτερη υιοθέτηση

 1  Υποστήριξη απομακρυσμένης εργασίας  81,7%
 2  Χρήση videoconferencing  71%
 3  Χρήση εργαλείων διαχείρισης asset και αυτοματοποίησης helpdesk  63,9%
 4  Υλοποίηση μια αρχιτεκτονικής δικτύου unified  61,5%
 5  Υλοποίηση τεχνολογίας server virtualization  56,1%
 6  Εφαρμογή εργαλείων αυτοματοποιημένων συστημάτων διαχείρισης  54,1%
 7  Υιοθέτηση ΙΤIL  45,1%
 8  Υλοποίηση τεχνολογίας storage virtualization  43,5%
 9  Μείωση δαπανών προσωπικού ΙΤ  42,7%
 10  Διορισμός ενός manager για την ευθυγράμμιση του ΙΤ με το business  39,2%

Οι δέκα πιο αποτελεσματικές στρατηγικές

 1  Υλοποίηση μια αρχιτεκτονικής δικτύου unified IP  86,1%
 2  Υλοποίηση τεχνολογίας server virtualization  81,9%
 3  Υποστήριξη απομακρυσμένης εργασίας  81,6%
 4  Υλοποίηση τεχνολογίας storage virtualization  77,5%
 5  Τυποποίηση σε μια πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών  74,9%
 6  Χρήση εργαλείων διαχείρισης asset και αυτοματοποίησης helpdesk  74%
 7  Εφαρμογή εργαλείων αυτοματοποιημένων συστημάτων διαχείρισης  71,8%
 8  Ανάπτυξη ενός κεντρικού συστήματος ID management  69,3%
 9  Χρήση videoconferencing  69,1%
 10  Υιοθέτηση SOA  67,4%