Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης τεσσάρων ετών από την ίδρυση του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας, που εορτάστηκαν χθες με την παράθεση δείπνου από την διοίκησή του, παρουσιάστηκαν οι βασικές κατευθύνσεις του Προγράμματος της Ψηφιακής Σύγκλισης από τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργο Αλογοσκούφη και τον Ειδικό Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού Βασίλη Ασημακόπουλο.

Με “προίκα” 2 δισ. ευρώ η Ψηφιακή Στρατηγική θα υλοποιείται μέσω του Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση συνολικού προϋπολογισμού 2 δισ. ευρώ, στο οποίο ήδη τρέχουν οι προσκλήσεις για ένταξη έργων ύψους 200 εκατ. ευρώ.

Το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα απαρτίζεται από εννέα Ομάδες Δράσεων, που ονομάζονται “νήματα” και αντιστοιχούν στις δραστηριότητες και στους βασικούς κοινωνικούς άξονες της κοινωνίας μας. Τα “νήματα” περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση δράσεων για την πρόσβαση στην ψηφιακή γνώση όχι μόνο από την καθιερωμένη εκπαιδευτική διαδικασία και την δυνατότητα αγορών με ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Εκεί περιλαμβάνονται δράσεις ηλεκτρονικού εμπορίου για επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου. Επίσης, δημιουργούνται Ψηφιακές Δράσεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και την ψηφιακή ασφάλεια και προγραμματίζονται Δράσεις για την ψηφιακή υποστήριξη της εργασίας, αλλά και την υποστήριξη της εξωστρέφειας του κλάδου και της επιχειρηματικής εξωστρέφειας. Βασικός άξονας τέλος, είναι και η ανάπτυξη της ψηφιακής ζήτησης στην Περιφέρεια.