Η οικονομική κρίση φαίνεται ότι έχει απασχολήσει και του Έλληνες χρήστες του διαδικτύου οι οποίοι το τελευταίο διάστημα πραγματοποιούν σχετικές αναζητήσεις στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από το εργαλείο Google Insights λέξεις όπως οι “οικονομική κρίση”, “επιτόκιο”, πιστωτικές κάρτες” αποτελούν μερικούς από τους όρους που οι χρήστες πληκτρολογούν όλο και πιο συχνά στη μηχανή αναζήτησης της Google.
Πάντως, η ελπίδα για οικονομική ανάκαμψη εξακολουθεί να υφίσταται με την “οικονομική ανάπτυξη” να αποτελεί έναν από τους δημοφιλείς όρους αναζήτησης.

Η κατάταξη που διαμορφώνεται βάσει της συχνότητας αναζήτησης των συγκεκριμένων όρων από τους Έλληνες χρήστες είναι η ακόλουθη: οικονομική κρίση, επιτόκιο, κάρτες, πιστωτικές κάρτες, επιτόκια καταθέσεων, επιτόκια προθεσμιακών, επιτόκια τραπεζών, δάνεια, καταναλωτικά δάνεια και οικονομική ανάπτυξη.