Η παγκόσμια επέκταση της Intralot αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη του ομίλου, καθώς συνεισφέρει στα 4/5 των συνολικών πωλήσεων, οι οποίες για το 1ο εξάμηνο του 2008 διαμορφώθηκαν στα 547,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 44,5% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 126,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 5,1%, ενώ τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 4,6% φθάνοντας τα 60,3 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκε στα 98,9 εκατ. ευρώ μειωμένος κατά 3,5% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2007, ενώ τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 36,3 εκατ. ευρώ.