Η βιομηχανία του ΙΤ μέχρι πρόσφατα λειτουργούσε με κύριο παρανομαστή την παραγωγική διαδικασία. Ολες οι υπόλοιπες υπηρεσίες της ήταν απλά υποστηρικτικές αφού δεν ήταν άμεσα συνδεδεμένες με την κερδοφορία της επιχείρησης.

Στο πέρασμα του χρόνου, οι εξελίξεις που συνέβαιναν οδήγησαν την επιχείρηση στην αναζήτηση στελεχών με φρέσκα μυαλά και αντιλήψεις που βλέπουν τα πράγματα σε ένα ευρύτερο φάσμα. Μια ανοικτή ματιά στο συνολικό τοπίο της αγοράς που τους περιβάλει και κινείται με ρυθμούς ταχύτερους, πολυπλοκότερους, ηλεκτρονικο-ψηφιακούς και με ευκαιρίες μεγάλης κερδοφορίας.

Η εμφάνιση των nerds και η εξέλιξη του «είδους» μας…
Η μηχανογράφηση εμφανίστηκε πριν από 15 χρόνια από το παράθυρο και ως διάττοντας αστέρας ήρθε και προσγειώθηκε στις επιχειρήσεις σαν το «αναγκαίο κακό» που προσπαθούσε να βρει μια θέση στη δομή της. Οι «nerds» ανέλαβαν ρόλους που αφορούσαν την τεχνική υποδομή και την υποστήριξη των χρηστών της εταιρείας.

Νέοι επαγγελματίες μπήκαν στο χώρο της Πληροφορικής και ξεκίνησαν την προσπάθεια να αποδείξουν στην επιχείρηση την αξία της και να δώσουν στο τμήμα την υπόσταση που του αρμόζει. Προσπαθούν να απομακρύνουν την Πληροφορική από την παραδοσιακή της έννοια ενσωματώνοντας τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στη στρατηγική διάσταση της επιχείρησης δημιουργώντας κερδοφορία.

Η φαρέτρα τους, ευτυχώς, δεν είναι άδεια. Ολα αυτά τα χρόνια κινούνται περισσότερο και ταχύτερα μέσα στην επιχείρηση από οποιοδήποτε άλλο τμήμα της, μιλούν διαρκώς με ανθρώπους διαφορετικών κατευθύνσεων και αρμοδιοτήτων, ακούν τις ανάγκες τους, επισκέπτονται το «άντρο» τους και δίνουν λύσεις στα προβλήματά τους.

Η επιχειρησιακή καινοτομία φέρει τη σφραγίδα του ΙΤ
Η σύγχρονη ηγεσία της Πληροφορικής καλείται να κάνει ακριβώς αυτό. Να αφουγκράζεται τις ανάγκες της επιχείρησης και να δίνει λύσεις. Οχι απαραίτητα τεχνολογικές ή τεχνοκρατικές, αλλά πρακτικές, αλληλένδετες και συνδυασμένες με τη στρατηγική της εταιρείας. Οι καινοτομίες πολλές φορές έχουν τη σφραγίδα της.

Η ορθολογιστική τους σκέψη, η ικανότητα στο να δίνουν λύσεις στα -άλυτα για άλλους- προβλήματα του «μηχανήματος του διαβόλου», η ικανότητα αφομοίωσης νέων τεχνολογιών και καινοτόμων συστημάτων με γρήγορους ρυθμούς, αλλά συνάμα και η εποπτική εικόνα της λειτουργίας της επιχείρησης, μέσω της καθημερινής τριβής τους με τους προϊσταμένους αλλά και τους υφισταμένους των τμημάτων της εταιρείας, δίνουν στο σύγχρονο ηγέτη τη δυνατότητα να εμβαθύνει στα προβλήματά τους, πολλές φορές να γεφυρώσει επικοινωνιακά χάσματα, αλλά και να δώσει λύσεις πιο συνολικές ακόμα και αν αυτές δε φαντάζουν και τόσο «ΙΤ».

Επιτέλους, στη γειτονιά της Πληροφορικής ακούγεται ολοένα και περισσότερο η λέξη business και, αντίστροφα, στη γειτονιά του business η λέξη IT.

Η πρόκληση της διπλής προσωπικότητας του ΙΤ
Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι ο άνθρωπος ΙΤ. Πώς θα μπορέσει, έμπειρος πια τεχνοκράτης, μετά από τόσα χρόνια «φαγούρας» πίσω από μια οθόνη, να κατεβάσει το πληκτρολόγιο από τη μασχάλη του για να μπορέσει να χτυπήσει φιλικά στην πλάτη το συνάδελφο και να μάθει να συζητά μαζί του την καθομιλουμένη και όχι την «ξύλινη» γλώσσα των bits και bytes.

Δεν είναι πάντα εύκολη η ισορροπία μεταξύ του να διατηρήσει την παλιά του υπόσταση, αναγκαία στη λειτουργία του τμήματος, όντας έτοιμος ανά πάσα στιγμή να δώσει τεχνολογικές κατευθύνσεις στους δικούς του ανθρώπους εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του, αλλά αναπτύσσοντας παράλληλα και τις επιχειρηματικές του δεξιότητες. Πρέπει να κρατηθεί ακόμα σε καλό επίπεδο η επικοινωνία με τους προμηθευτές του. Οι βασικές λειτουργίες της επιχείρησης πρέπει να συνεχίσουν να δουλεύουν άψογα και με προσπάθεια να προστίθεται κι άλλο ένα 9άρι στη διαθεσιμότητα των συστημάτων υποδομής.


Συνεχείς αλλαγές: Η κρίση είναι η ευκαιρία μας
Μπορεί την επόμενη πενταετία το τμήμα ΙΤ να μην υπάρχει στη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα. Οι άνθρωποί του όμως θα είναι εκεί με διαφορετικές αρμοδιότητες. Θα αντιμετωπίζουν συνεχώς νέες προκλήσεις φιλτράροντας τον καταιγισμό από προκλήσεις και καινοτομίες γιατί οι εξελίξεις πρέπει πάντα να παρακολουθούνται στενά. Ολοένα νέες ορολογίες προστίθενται στο παιχνίδι (unified messaging, virtualization, cloud computing, green IT κ.λπ.).

Ολα αυτά θα περάσουν από το ίδιο κόσκινο. Εξετάζονται ως προς τα οφέλη τους, μεταφράζονται σε γλώσσα κατανοητή για να περαστούν στη Διοίκηση, να εξασφαλίσουν μέρος του Budget και βαίνουν προς υλοποίηση. Η κρίση όντως είναι η ευκαιρία μας. Οι νέες τεχνολογίες δουλεύουν υπέρ μας δίνοντας ευκαιρίες να μειωθούν τα κόστη στην επιχείρηση με κατάλληλες επενδύσεις, χωρίς τη στείρα μείωση του ανθρώπινου δυναμικού που τόσο έχουμε ανάγκη.

Επενδύσεις της Σωληνουργείας Κορίνθου
Οντας εξωστρεφής εταιρεία (άνω του 90% του κύκλου εργασιών της διοχετεύεται στην παγκόσμια αγορά), η Σωληνουργεία Κορίνθου αναγνώρισε από πολύ νωρίς το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το IT στο στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξής της. Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΤ ανέλαβε και εκτέλεσε επιτυχώς το έργο της σήμανσης των προϊόντων με bar code και τις λύσεις ιχνηλασιμότητας από την παραγωγή, διακίνηση ως και την πώληση των αγαθών.

Η Σωληνουργεία Κορίνθου, αντιλαμβανόμενη επίσης τα οφέλη που μπορεί να αντλήσει από την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων, προχωρά άμεσα στην υλοποίηση επενδύσεων σε τεχνολογίες virtualization και cloud computing. Η υλοποίηση αυτού του έργου θα προσθέσει στην εταιρία πλεονεκτήματα όπως κεντρικοποιημένη διαχείριση, μείωση κόστους λειτουργίας και απελευθέρωση ανθρώπινων πόρων για την ενασχόλησή τους σε πιο επιχειρησιακές διαδικασίες.

Τέλος, και βιώνοντας πια τον 11ο πετυχημένο χρόνο σε ένα ώριμο και καταξιωμένο ERP σύστημα, το ΙΤ αναλαμβάνει την εγκατάσταση συστήματος SAP σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας. Σε αυτό το έργο οι προκλήσεις εμφανίζονται καθημερινά, αλλά αυτό δεν είναι και το οξυγόνο μας;

Μέσα σε αυτό τον καταιγισμό των ραγδαίων αλλαγών και καινοτομιών, η σύγχρονη επιχείρηση χρειάζεται να είναι πολύ κριτική στις αποφάσεις της για το ποιες από αυτές είναι ψευδαισθήσεις και ποιες δημιουργούν προστιθέμενη αξία. Το μόνο στέλεχος που μπορεί να δώσει απαντήσεις είναι ο σύγχρονος CIO, ο οποίος χρειάζεται να αντιληφθεί αυτό το κενό και να το αναδείξει.