Οι Εκδόσεις Σαββάλας συνδέθηκε στο δίκτυο e-Invoicing της Retail@Link και στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την αλυσίδα καταστημάτων Public και μέσω του δικτύου του καινοτόμου παρόχου, κατάφερε να αυτοματοποιήσει την καταχώρηση και αρχειοθέτηση των παραστατικών της στα συστήματα του πελάτη της χωρίς καθυστερήσεις, λάθη ή χειροκίνητες διαδικασίες.

Η συνέργεια του εκδοτικού οίκου με την αλυσίδα Public στις λειτουργίες τιμολόγησης μέσω της λύσης R@L e-Invoicing EDI, προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης με το πελατολόγιό του και το μεγαλύτερο δίκτυο επιχειρήσεων, χωρίς απαιτήσεις προσαρμογής στα υπάρχοντα συστήματα και τις υποδομές του οργανισμού. Παράλληλα η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με ολόκληρο το πελατολόγιό της, χωρίς κόστος και με την ευκολία επέκτασης που της προσφέρει ο πάροχος.