Η ηλεκτρονική εκπαίδευση και οι τηλεδιασκέψεις αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία εν μέσω της διεθνούς οικονομικής συγκυρίας, για δύο κυρίως λόγους

O προφανής λόγος αφορά βεβαίως στο μειωμένο κόστος, καθώς απαιτούνται λιγότερες μετακινήσεις, λιγότερες κρατήσεις αιθουσών κλπ. Ο δεύτερος λόγος, περισσότερο σημαντικός, είναι η ανάγκη των στελεχών για ταχύτερες και καλύτερα υποστηριζόμενες αποφάσεις και συνεχή εκπαίδευση προκειμένου να γίνονται κατανοητές οι ραγδαίες εξελίξεις. Ακόμη και πριν τη διεθνή κρίση, οι «παραδοσιακοί» τρόποι οργάνωσης της εκπαίδευσης και των εταιρικών συναντήσεων, δεν μπορούσαν πια να ακολουθήσουν τους ταχύτατους ρυθμούς αλλαγών.

Σκεφθείτε ότι στους πλέον δυναμικούς κλάδους της οικονομίας τα δεδομένα αλλάζουν κάθε τρεις με έξι μήνες. Τα στελέχη πρέπει να εκπαιδεύονται ανά εξάμηνο. Οι έμπειροι εκπαιδευτές βρίσκονται διεσπαρμένοι σε χώρες όλου τους κόσμου. Υπό αυτές τις συνθήκες, με ποιο τρόπο μπορεί κανείς να μαθαίνει διαρκώς αν όχι με ηλεκτρονικές μεθόδους;

Κόστος και παραγωγικότητα
Στο δική μου αντίληψη, τακτοποιώ τις διαδικασίες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε τρεις κατηγορίες: α) στα συστήματα απομακρυσμένης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (eLearning), β) στις διαδικασίες τηλεδιασκέψεων με σύγχρονα μέσα εικόνας και φωνής που έχουν χαμηλότερο κόστος χάρη και στην ραγδαία εξάπλωση της ευρυζωνικότητας, και γ) στα συστήματα εταιρικής γνώσης, εκεί δηλαδή όπου καταγράφεται συστηματικά και επαναχρησιμοποιείται η εταιρική γνώση.

Η μείωση του κόστους  λόγω των μειωμένων ταξιδιών, κρατήσεων αιθουσών κλπ. είναι η μια μόνο πτυχή οφέλους. Πιο σημαντική σε όρους παραγωγικότητας είναι η δυνατότητα των στελεχών να μαθαίνουν διαρκώς. Σκεφθείτε ότι μέχρι σήμερα, η γνώση που έχει μια εταιρεία βρίσκεται στα μυαλά κάποιων στελεχών, που αν φύγουν την παίρνουν μαζί τους. Σκεφθείτε ότι με τις παραπάνω διαδικασίες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και αξιοποίησης της εταιρικής γνώσης, αυτά μένουν για πάντα μέσα στην κάθε επιχείρηση. Τα οφέλη για το μέλλον κάθε εταιρείας και κάθε ξεχωριστού στελέχους είναι προφανή!

Καινοτόμα χαρακτηριστικά
Το χαμηλό κόστος της ευρυζωνικότητας στη χώρα μας τα τελευταία 3-4 χρόνια, που έγινε εφικτό χάρη και στην Ψηφιακή Στρατηγική, αλλά και οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις μας προσφέρουν εκπληκτικές δυνατότητες υποδομών. Σκεφθείτε ότι υπάρχουν ήδη ψηφιακά συστήματα συναντήσεων, με κάμερες και ειδικές διαμορφώσεις χώρων όπου οι παρευρισκόμενοι βρίσκονται στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, και όμως εμφανίζονται εικονικά στο ίδιο δωμάτιο σαν να είχαν όλοι φυσική παρουσία στο ίδιο σημείο.

Σκεφθείτε ότι αυτό που ονομάζαμε «e-Learning» πριν 5-10 χρόνια μέσω Web και CD-Roms σήμερα μοιάζει με προϊστορία. Η διαθεσιμότητα ευρυζωνικού διαδικτύου παντού και με χαμηλό κόστος, έχει αλλάξει τα δεδομένα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης επιτρέποντας «σύγχρονη» online ηλεκτρονική εκπαίδευση παντού.

Web 2.0 και Learning 2.0
Οι παραδοσιακές διαδικασίες εκπαίδευσης, με τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους βεβαίως μεταφέρονται σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Ωστόσο, υπάρχει μια πολύ σημαντική τάση προς αξιοποίηση εργαλείων Web 2.0 για την εκπαίδευση και την προσομοίωση. Να σας αναφέρω χαρακτηριστικά το Second Life, που πολλοί νομίζουν ότι πρόκειται μόνο για ένα παιχνίδι εικονικού κόσμου.

Στο Second Life εταιρείες έχουν δημιουργήσει εικονικά αντίγραφα των επιχειρήσεών ή business cases και εκπαιδεύουν τα στελέχη τους στη διαχείριση κρίσεων, σε πραγματικό χρόνο και με ρεαλισμό που δεν συναντάται στις παραδοσιακές μεθόδους. Άλλοτε πάλι κάνουν συναντήσεις εκεί. Υπάρχουν εταιρείες (π.χ μεγάλες αλυσίδες πρατηρίων καυσίμων κλπ.) που έχουν προσομοιώσει πλήρως κρίσιμες υποδομές τους και εκπαιδεύουν τα στελέχη τους, με τρόπο που δεν μπορεί να γίνει στο φυσικό κόσμο!

Εταιρική γνώση
Οι τηλεδιασκέψεις και τα συστήματα eLearning δεν έχουν την προϋπόθεση διασύνδεσης με άλλα συστήματα της επιχείρησης, εκτός ίσως στο επίπεδο της διαθεσιμότητας βασικών υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ωστόσο, τα συστήματα διαχείρισης της εταιρικής γνώσης πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούν καθημερινά τα στελέχη. Η εταιρική γνώση πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη κάθε στιγμή, και από οπουδήποτε!

Η διαχείριση της εταιρικής γνώσης είναι ο πλούτος κάθε επιχείρησης. Και τα στελέχη που έχουν προοπτικές εξέλιξης, είναι μόνο αυτά που μπορούν να μαθαίνουν, που μπορούν να διαγράφουν ό,τι έμαθαν και να ξαναμαθαίνουν από την αρχή και διαρκώς. Η εποχή της «γνώσης» δεν είναι πια μια ευχή, είναι ευτυχώς η πραγματικότητα, και επιζητά καινούργια εργαλεία!