Οι επιχειρήσεις είναι διατεθειμένες να υιοθετήσουν τις πράσινες ΤΠΕ, όπως είπε στην ομιλία του ο Γενικός Διευθυντής του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Δημήτριος Γιάντσης, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ημερίδας Green ICT του eTEE και του ΕΜηΠΕΕ.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ομιλίας παρουσιάστηκαν νέα στοιχεία από την πιο πρόσφατη έρευνα του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ στην Ελλάδα για τις πράσινες ΤΠΕ, τα οποία συσχετίστηκαν με τα διεθνή δεδομένα (αποτελέσματα αντίστοιχης έρευνας Forrester).

Συγκεκριμένα, οι απόψεις των επιχειρήσεων στην Ελλάδα συμπορεύονται με αυτές των επιχειρήσεων διεθνώς και είναι διάχυτη η επιθυμία για την υιοθέτηση πράσινων ΤΠΕ, εφόσον: α) Πάνω από τις μισές επιχειρήσεις λαμβάνουν υπόψη περιβαλλοντικά κριτήρια για την προμήθεια προϊόντων/ υπηρεσιών ΤΠΕ, β) Οι περισσότερες επιχειρήσεις σχεδιάζουν πλάνο για την υιοθέτηση Πράσινων ΤΠΕ, ενώ αρκετές έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζουν, ειδικά στο εξωτερικό και γ) Η μείωση του κόστους κατανάλωσης ενέργειας αποτελεί πολύ σημαντικό κίνητρο για την υιοθέτηση πράσινων ΤΠΕ. Το βασικότερο εμπόδιο υιοθέτησης πράσινων ΤΠΕ είναι ότι ακόμα δεν αποτελούν βασική προτεραιότητα της επιχείρησης.

Στην ερώτηση εάν η σημερινή δυσμενής οικονομική συγκυρία επηρεάζει τις ενέργειες των επιχειρήσεων για την υιοθέτηση πράσινων ΤΠΕ, παρατηρείται μια συγκρατημένη αισιοδοξία εφόσον σχεδόν 1 στις 3 επιχειρήσεις δηλώνει ότι δεν θα αλλάξει τα σχέδιά της. Παρόλα αυτά, οι περισσότερες επιχειρήσεις δηλώνουν ότι ακόμα είναι νωρίς για να εκτιμήσουν τον αντίκτυπο ή ότι θα μειώσουν τις σχετικές ενέργειές τους.

Στην Ελλάδα, 2 στις 5 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι αποτελεί θέμα στρατηγικής σημασίας η μείωση των εκπομπών CO2 στις ΤΠΕ, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.