Σύμφωνα με τη νέα ετήσια μελέτη της PricewaterhouseCoopers (PwC), παρατηρείται μεγάλη αύξηση των συγχωνεύσεων και εξαγορών στον τομέα παραγωγής ηλεκτρισμού από αιολική και ηλιακή ενέργεια, αντικατοπτρίζοντας τη μεγάλη κινητικότητα που υπάρχει στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

Πρόκειται για την πρώτη ετήσια μελέτη της PwC “Renewables Deals”. Η ηλιακή ενέργεια ξεπέρασε την υδροηλεκτρική ως η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μετά την αιολική, καθώς υπολογίζεται στο 20% του συνόλου των συμφωνιών ΑΠΕ.

Αναφέρουμε ορισμένα από τα ευρήματα της έρευνας όπως: το 1/4 των συμφωνιών στην ενέργεια αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή την τεχνολογία, η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές υπολογίζεται στο ένα δέκατο της αξίας των συγχωνεύσεων και εξαγορών στον ευρύτερο τομέα της ενέργειας, το 2007 και 2008 έκλεισαν 441 συμφωνίες στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών με συνολική αξία που ανήλθε στα 70,3 δισ. δολαρίων.