Ο Αντώνης Αλεξάκης, Συντονιστής Ομάδας Υποστήριξης Εφαρμογών Πληροφορικής της ΜΟΔ, μίλησε στο netweek για τις τεχνολογικές καινοτομίες των DBMS και εξήγησε πώς αυτά τα συστήματα μπορούν να διευκολύνουν «τη ζωή» των IT Directors.

<‘Σελίδα 1: Το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΟΡΑΜΑ, οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται μετά το upgrade του συστήματός οι οποίες δεν υπήρχαν πριν, οι τεχνολογικές καινοτομίες στα DBMS που βελτιώνουν και αυξάνουν την απόδοση, μειώνοντας παράλληλα τα κόστη και ο κύκλος ζωής των DBMS’>
NetWeek: Μπορείτε να μας περιγράψετε με λίγα λόγια το πληροφορικό σύστημα το οποίο υποστηρίζετε;

Αντώνης Αλεξάκης: Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) – ΕΡΓΟΡΑΜΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, είναι το θεσμοθετημένο εργαλείο διαχείρισης των έργων που εντάσσονται για να χρηματοδοτηθούν από το Γ’ ΚΠΣ, το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Βασίζεται στην πλατφόρμα Oracle 10g. Οι περισσότερες λειτουργίες δίνονται μέσω web / application server.

Η καινούργια τεχνολογία βοηθάει πάρα πολύ στις αποφάσεις που παίρνεις όσον αφορά τη σχεδίαση, ώστε ακόμα και αν δεν σου «βγουν», μπορείς να την αυξήσεις on demand, γεγονός που έχει θετικές συνέπειες και στο κόστος

Οι πρώτες λειτουργίες είχαν υλοποιηθεί πριν από περισσότερα από 8 χρόνια, κι έτσι ήταν γραμμένες σε τεχνολογίες της τότε εποχής (client-server oracle forms και reports), αλλά χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα εργαλεία μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την προηγούμενη δουλειά σε ένα μοντέρνο multi-tier περιβάλλον. Πρόσφατα μάλιστα έγινε το upgrade του συστήματος ώστε να χρησιμοποιηθούν οι τελευταίες τεχνολογίες. Παρακάτω φαίνεται ενδεικτικά η αρχιτεκτονική του συστήματος.

NetWeek: Ποιες είναι οι τεχνολογίες που χρησιμοποιείτε μετά το upgrade του συστήματός σας, τις οποίες δεν είχατε πριν;

Αντώνης Αλεξάκης: Είναι δύσκολο να αναφερθούμε σε όλες γιατί είναι πολλές. Επίσης είναι και άλλες ακόμα που χρησιμοποιούνταν από πριν, μόνο που τώρα εξελίχθηκαν. Αναφορικά θα ήθελα σημειώσουμε το high-availability middle tier, το οποίο αποτελείται από μία φάρμα από application servers, οργανωμένους σε clusters ανάλογα με τις λειτουργίες του καθενός, και load balancing δυνατότητες, ώστε να είμαστε σίγουροι πως ο φόρτος μοιράζεται σε όλα τα μηχανήματα, και οι χρήστες θα συνεχίσουν να δουλεύουν ακόμα κι αν κάποιο από αυτά βγει off line για κάποιο λόγο.

Για να βοηθήσουμε τους application servers να δουλεύουν πιο γρήγορα, έχουμε προσθέσει web cache servers και SSL accelerator. H βάση δεδομένων είναι πολλαπλά μηχανήματα σε RAC, με grid controler server, για load balancing και high availability πάλι. Ενα SAN τηρεί όλα τα δεδομένα.

NetWeek: Ποιες είναι οι τεχνολογικές καινοτομίες στα DBMS που βελτιώνουν και αυξάνουν την απόδοση, μειώνοντας παράλληλα τα κόστη;

Αντώνης Αλεξάκης: Αν θέλαμε να αναφερθούμε επιγραμματικά είναι: η εισαγωγή του RAC, το Grid computing και το επερχόμενο consolidation. Με αυτές τις αλλαγές πραγματοποιείται η μείωση του κόστους διαχείρισης. Επειδή δεν έχεις πλέον να συντηρήσεις πάρα πολλά συστήματα αλλά μόνο ένα κεντρικοποιημένο, κατορθώνεις να μειώσεις κατά πολύ το κόστος.

NetWeek: Ποιος είναι ο κύκλος ζωής των DBMS και πως μπορεί να παραταθεί;

Αντώνης Αλεξάκης: Ουσιαστικά, με τις παραπάνω τεχνολογίες ελαττώνουμε τις συνέπειες του να υπάρχει αυστηρή σχεδίαση από την αρχή. Για παράδειγμα μπορείς να κάνεις μια σχεδίαση με τις καινούργιες τεχνολογίες που προβλέπουν ότι με το grid computing είναι εφικτή η μελλοντική, δυναμική πρόσθεση ή αφαίρεση κόμβων. Για παράδειγμα, αν στο μέλλον αυξηθούν υπερβολικά οι ανάγκες σου, τότε προσθέτεις κόμβους. Ουσιαστικά η καινούργια τεχνολογία βοηθάει πάρα πολύ στις αποφάσεις που παίρνεις όσον αφορά τη σχεδίαση, ώστε ακόμα και αν δεν σου «βγουν», μπορείς να την αυξήσεις on demand, γεγονός που έχει θετικές συνέπειες και στο κόστος.
<‘here’>

Διαβάστε στο ένθετο αυτού του τεύχους:
Βαση-κή Οργάνωση Δεδομένων
Είναι τα Solid State Drives έτοιμα για το επιχειρηματικό περιβάλλον;


<‘Σελίδα 2: Πως εξελίζζονται οι DBMS τεχνολογίες ώστε να υποστηρίξουν τις αναδυόμενες πλατφόρμες εφαρμογών, πως συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης των databases, τεχνολογίες όπως το Grid Computing και τα RAC και ποιες είναι οι επερχόμενες τάσεις που θα επικρατήσουν τα επόμενα πέντε χρόνια’>
NetWeek: Πως εξελίσσονται οι DBMS τεχνολογίες ώστε να υποστηρίξουν τις αναδυόμενες πλατφόρμες εφαρμογών;

Αντώνης Αλεξάκης: Το θέμα είναι αρκετά επίκαιρο για εμάς γιατί έχουμε services που διαθέσαμε σε τρίτους μέσω του δικτύου (web services), χρησιμοποιώντας δυνατότητες που μας πρόσφερε το RDBMS της Oracle. Ουσιαστικά έτοιμες stored procedures που έχεις μέσα στη βάση, μπορείς αμέσα να την κάνεις expose ως web services. Μειώνεται έτσι κατά πολύ το κόστος της κατασκευής και διάθεσης νέων υπηρεσιών γιατί είναι αρκετά αυτοματοποιημένο και σου δίνει αρκετά πράγματα έτοιμα.

Ιδιαίτερα δημοφιλείς γίνονται οι Web 2.0 εφαρμογές σε οργανισμούς και επιχειρηματικές διαδικασίες

Επίσης έχουν εξελιχθεί σημαντικά οι δυνατότητες διαχείρισης native XML. Στη δικιά μας περίπτωση, έχουμε δώσει τη δυνατότητα να υποβάλλουν οι δικαιούχοι του ΚΠΣ τις προτάσεις τους μέσω μιας φόρμας στο web. Με την ίδια δυνατότητα μπορούν να το υποβάλλουν και με XML. Αν έχουν δικά τους συστήματα και μπορούν να παράγουν XML,τότε κάνουν ένα upload σε εμάς. Ή επίσης μπορούν τα XML files να τα περάσουν μέσω web service. Αυτό το έχουμε υλοποιήσει από το 2003. Απλώς στην αρχή φτιάχναμε το processing, το passing και το handling του XML με το χέρι, ενώ τώρα το καινούργιο RDBMS που διαθέτουμε έχει πολύ natively υποστήριξη σε XML.

NetWeek: Πως συμβάλουν στη βελτίωση της απόδοσης των databases, τεχνολογίες όπως το Grid Computing και τα RAC;

Αντώνης Αλεξάκης: Είναι η έννοια του redundancy όταν διαθέτεις τεχνολογίες grid και RAC που συνδυάζεται με την υψηλή διαθεσιμότητα. Ενα request μοιράζεται σε μια σειρά από κόμβους. Αν κάποιος από αυτούς πέσει, ναι μεν η συνολική ισχύς των διαδικασιών μειώνεται αλλά θα παραμείνει διαθέσιμη η υπηρεσία, ακόμα και με μικρότερη χωρητικότητα. Η βελτίωση της απόδοσης είναι προφανής.

NetWeek: Τελικά, η «ζωή» των IT Directors γίνεται ευκολότερη με τη χρήση τέτοιων συστημάτων;

Αντώνης Αλεξάκης: Σαφώς, για τους ΙΤ Directors ισχύει κάτι αντίστοιχο με το κόστος κτήσης. Είναι τελείως διαφορετικό να έχουν να διαχειριστούν τριάντα συστήματα και αλλιώς να έχουν να ασχοληθούν με ένα. Γιατί ένας ΙΤ Director δεν έχει να μανατζάρει μόνο το σύστημα αλλά και τις εφαρμογές και πολλά άλλα. Εξαιτίας του consolidation δεν χρειάζεται πλέον να ασχολείται με προβλήματα που προκύπτουν καθώς για παράδειγμα δεν υπάρχει συχνά έλλειψη υπηρεσιών.

Επίσης αξίζει να αναφερθούμε και στα διάφορα εργαλεία στο επίπεδο του administration, του DBA, τα οποία δίνουν ενιαία πληροφορία και μπορείς να διαχειριστείς ολόκληρη την υποδομή του ΙΤ. Και αφού ένας ΙΤ Manager απαλλαγεί από διάφορα τέτοια καθήκοντα μπορεί να ασχοληθεί όχι απλά με την συντήρηση αλλά και με την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και την παροχή νέων υπηρεσιών.

NetWeek: Ποιες είναι οι επερχόμενες τάσεις που θα επικρατήσουν τα επόμενα πέντε χρόνια;

Αντώνης Αλεξάκης: Καταρχήν βλέπω να αυξάνεται κατά πολύ η χρήση web services και SOA. Επίσης διαβλέπω μια άνοδο των BPEL συστημάτων. Το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά σύνδεση ροών μεταξύ ετερογενών συστημάτων. Δηλαδή οδεύουμε προς έναν «κόσμο» πιο ενοποιημένο όπου η ενοποίηση δεν θα γίνει με το να φτιαχτούν εξαρχής ομοιόμορφα συστήματα αλλά με το να χρησιμοποιήσουν τέτοιου είδους συστήματα που ομοιογενοποιούν την πολυπλοκότητα. Στην πράξη βέβαια θα είναι πιο πολύπλοκα αλλά εξωτερικά θα φαίνονται απλά.

Κάτι άλλο που μπορεί να συμβεί, και ιδιαίτερα σε συστήματα που διαθέτουν RAC πλατφόρμες και grid computing είναι το virtualization. Δηλαδή θα χρησιμοποιείται ένα μέρος της ενέργειας που διαθέτει για να «στήσεις» εκεί ένα test environment, το οποίο θα διαχειρίζεσαι ανάλογα με τις ανάγκες. Αναδυόμενη τάση είναι και οι ψηφιακές υπογραφές. Ήδη το θεσμικό πλαίσιο είναι έτοιμο και τα μηχανογραφικά συστήματα παρέχουν τέτοιου είδους υποστήριξη. Εμείς ήδη έχουμε ένα πιλοτικό project που θα δώσει την δυνατότητα για ψηφιακές υπογραφές στην υποβολή δελτίων των δικαιούχων του ΕΣΠΑ. Τέλος ιδιαίτερα δημοφιλείς γίνονται οι Web 2.0 εφαρμογές σε οργανισμούς και επιχειρηματικές διαδικασίες.
<‘here’>

Διαβάστε στο ένθετο αυτού του τεύχους:
Βαση-κή Οργάνωση Δεδομένων
Είναι τα Solid State Drives έτοιμα για το επιχειρηματικό περιβάλλον;