Νέα έρευνα που εστιάζει στο κακόβουλο λογισμικό που εντοπίζεται στις επιχειρήσεις αποκαλύπτει ότι οι μεγάλες εταιρείες (αυτές δηλαδή που διαθέτουν περισσότερες από 200 φορητές συσκευές iOS ή Android) είναι σχεδόν σίγουρο ότι έχουν τουλάχιστον μία μολυσμένη συσκευή.

Η έρευνα της εταιρείας αντιμετώπισης mobile απειλών Skycure αποκάλυψε ότι στο 4% όλων των φορητών συσκευών υπάρχει εκγατεστημένο κακόβουλο λογισμικό. Από τα ευρήματα προκύπτει ότι το 3$ των iOS επιχειρησιακών συσκευών έχουν εγκατεστημένο malware, ενώ για τις συσκευές Android το ποσοστό ανέρχεται στο 5,7%, ενώ στις συσκευές αυτές συναντάται μεγαλύτερη ποικιλία malware.

Αναφορικά με τις μορφές malware, το ransomware να συνεχίζει να αυξάνεται, ενώ το screen-lock ransomware αποτελεί την πιο επικρατούσα μορφή. Ωστόσο, το crypto-ransomware, όπου το περιεχόμενο δεν ανακτάται ακόμη και αν ο χρήσης έχει πρόσβαση στα αρχεία, αυξάνεται σταθερά. Επιπλέον, το 19% των Android συσκευών επιτρέπει ακόμη την εγκατάσταση third-party εφαρμογών, παρά το γεγονός ότι διατίθεται ρύθμιση που μπλοκάρει τη λειτουργία αυτή. Αυτό αποτελεί σημαντικό πρόβλημα καθώς οι third-party εφαρμογές είναι πιο πιθανό να περιέχουν malware.