Οι λύσεις public cloud infrastructure as a service (IaaS) κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος μεταξύ των επιχειρήσεων ως εναλλακτική των on-premises λύσεων για υποδομές IT, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της IDC, η οποία αποκαλύπτει ότι τα 2/3 των συμμετεχόντων δηλώνουν ότι ήδη χρησιμοποιούν ή σχεδιάζουν να υιοθετήσουν – μέχρι το τέλος του 2016 – λύσεις public cloud IaaS.

Τα έσοδα της αγοράς, όπως προβλέπει η IDC, θα υπερ-τριπλασιαστούν από 12,6 δις. δολ. το 2015 στα 43,6 δις. το 2020, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 28,2% τα επόμενα 5 χρόνια. Το 2015, η αγορά αναπτύχθηκε κατά 51%, ενώ η IDC αναμένει ότι αυτός ο υψηλός ρυθμός θα συνεχίζει μέχρι και το 2017, ενώ μετά το 2017 οι ρυθμοί ανάπτυξης θα επιβραδυνθούν, καθώς οι επιχειρήσεις μεταβαίνουν από το cloud exploration στο cloud optimization.