Το 35% του μετοχικού κεφαλαίου της Parallon Systems που κατείχε η Performance Technologies απέκτησαν οι εργαζόμενοι της Parallon, έπειτα από σχετική πρόταση και προσφορά τους προς την Performance.

O Γιώργος Πετρίδης, Managing Director της Parallon, δήλωσε στο NetFax πως “Η Performance Technologies είναι από τους αρχικούς μετόχους της εταιρείας, δηλαδή από το 2004 όταν και ιδρύθηκε η Parallon Systems. Προτείναμε στον Δρα. Δημήτριο Παπαντωνίου, CEO της Performance Technologies, να εξαγοράσουμε το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που κατείχε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δρα. Δημήτριο Παπαντωνίου για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε καθώς και να του ευχηθώ κάθε επιτυχία στα μελλοντικά του σχέδια”.