Σε πολύτιμο εργαλείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παγκοσμίως εξελίσσεται ο κλάδος των υπηρεσιών Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας (financial technology-FinTech), όπως αναφέρει ο ΣΕΠΕ.

Οι εταιρείες του financial technology μπορούν να συμβάλουν στην κινητοποίηση κεφαλαίων της τάξης των 2 τρις. δολ. σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως αναφέρεται σε έγγραφο που δημοσιοποίησε χθες το World Economic Forum, με τίτλο “Future of Financing and Capital”. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, ο τομέας του financial technology μπορεί να οδηγήσει σε μια ουσιαστική «επανεκκίνηση» των βασικών διαδικασιών χρηματοδότησης προς όφελος των μικρομεσαίων εταιρειών ανά τον κόσμο, ενώ οι εταιρείες του FinTech μπορούν να λειτουργήσουν ως «γέφυρα», προκειμένου να κλείσει το υφιστάμενο χρηματοδοτικό κενό για τις μικρομεσαίες εταιρείες, που εκτιμάται διεθνώς σε 2 τρις. δολ. Μέχρι σήμερα, η συμμετοχή των εταιρειών FinTech στις χρηματοδοτήσεις μικρομεσαίων κινούνται σε χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, όπως εκτιμά το WEF, όσο ο κλάδος προσελκύει διεθνείς επενδυτές και ενδυναμώνεται, μπορεί να λειτουργήσει ευχερέστερα ως γέφυρα χρηματοδότησης των ΜμΕ, επιτρέποντας τους να αναπτυχθούν.