Οι εταιρείες 1) Quality & Reliability και 2) Unified IT κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές σε διαγωνισμό για λογαριασμό της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΥΟΠΣ) του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών που έληγε σήμερα.

Ο τίτλος του έργου είναι “Ανάδειξη Συμβούλου Υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009”. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 130.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.