Ο Παντελής Τζωρτζάκης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας εξηγεί στο netweek πώς οι τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Ο πρόεδρος του SEPE αναφέρεται στα λάθη και τις παραλήψεις στη διαχείριση του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ΣΕΠΕ για τη σύσταση Υπουργείου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών το οποίο θα αντιμετωπίσει το βασικό πρόβλημα της έλλειψης συντονισμού που αποτελεί τροχοπέδη για τη διείσδυση και ανάπτυξη των ΤΠΕ στη χώρα μας.

NetWeek: Τι συμπεράσματα προκύπτουν από το Γ’ ΚΠΣ όσον αφορά τα έργα Πληροφορικής; Ωφελήθηκε ο κλάδος; Υπήρξαν προβλήματα στις διαδικασίες; Προέκυψαν κάποια συμπεράσματα που μπορούν να βελτιώσουν επόμενα ΕΠ;

Παντελής Τζωρτζάκης: H Ψηφιακή Τεχνολογία μπορεί να συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Το αποτέλεσμα όμως δεν είναι αυτό που περίμενε η ελληνική κοινωνία. Οι προγραμματικές δηλώσεις και οι διάφορες εξαγγελίες από μέρους της Πολιτείας υπάρχουν, όμως εμφανίζεται μια εγγενής αδυναμία στην υλοποίησή τους. Η πραγματικότητα στην Ελλάδα, στο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), δεν μπορεί ακόμα και σήμερα να συγκριθεί με αυτή της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

  • Η χώρα μας καταλαμβάνει τις τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη όσον αφορά στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και στη διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων στα νοικοκυριά.
  • Κατετάγη στην 56η θέση το 2007 στη συνολική κατάταξη 127 χωρών στην Ετοιμότητα για Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (Networked Readiness Index), ενώ βρισκόταν στην 48η το 2006, και στην 42η θέση το 2005, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (World Economic Forum).
  • Παρουσιάζει εντυπωσιακά χαμηλές επιδόσεις, αρκετά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όσον αφορά στη χρήση των νέων τεχνολογιών στις δημόσιες υπηρεσίες και στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Βέβαια, ευκαιρίες δόθηκαν ώστε να υπάρξει ανασχεδιασμός των διαδικασιών του Δημόσιου Τομέα, αλλά και να προωθηθεί η επιχειρηματικότητα σε τομείς που αξιοποιούν τις ΤΠΕ. Οι ευκαιρίες αυτές όμως δεν αξιοποιήθηκαν επαρκώς, καθώς απουσιάζουν τα βασικά συστατικά που θα συμβάλουν καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων που θέτουμε όλοι μας για διεύρυνση της τεχνολογικής σύγκλισης, δηλαδή πολιτική δέσμευση για συγκεκριμένους στόχους, δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή τους και χάραξη εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη των ΤΠΕ.

Η θέση του ΣΕΠΕ είναι πάγια, σαφής και ουσιαστική. Η Πολιτεία πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων των διεθνών εξελίξεων και συντονισμένα, ως μία αρχή, να συνεργαστεί με τους φορείς του κλάδου προκειμένου να γεφυρώσουμε τα κενά του Γ΄ ΚΠΣ με τις αναπτυξιακές ευκαιρίες του ΕΣΠΑ.

NetWeek: Υπάρχουν κάποιες αλλαγές που έγιναν στη Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013, οι οποίες θα βοηθήσουν στην καλύτερη υλοποίηση έργων; Θα μπορούσαν να έχουν γίνει επιπλέον αλλαγές;

Παντελής Τζωρτζάκης: Οπως γνωρίζετε, ο προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την περίοδο 2007-2013, ανέρχεται σε 2 δις ευρώ. Οι πόροι αυτοί θα διατεθούν για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας ζωής των πολιτών με αξιοποίηση των ΤΠΕ.

Ωστόσο, εμφανίζονται αδυναμίες στην κάλυψη και τη διείσδυση των ΤΠΕ στο δημόσιο τομέα, ενώ και οι δεξιότητες των δημοσίων υπαλλήλων όσον αφορά στις νέες τεχνολογίες είναι περιορισμένες σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Παράλληλα, όπως δείχνουν οι έρευνες, η χρήση του διαδικτύου περιορίζεται στα απολύτως βασικά: στη λειτουργία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στην πλοήγηση για αναζήτηση πληροφοριών.

Σε πρόσφατη μελέτη του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας διαπιστώθηκε ότι καμία Περιφέρεια δεν παρέχει ηλεκτρονικά τις υπηρεσίες της στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ενώ από τις 51 Νομαρχίες μόνο οι 14 παρέχουν online υπηρεσίες. Ετσι, δικαίως όσο και επειγόντως, αναζητούνται τρόποι προκειμένου να επιτευχθεί η ενδυνάμωση της περιφέρειας, η ανάδειξη πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στην ορθολογικότερη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων και η βελτίωση της διαχειριστικής ικανότητας των φορέων στην εκτέλεση έργων.

Πρέπει επιτέλους να λειτουργήσουμε μέσα σε ένα δομημένο θεσμικό πλαίσιο, που θα προωθεί μια συγκροτημένη οικονομική πολιτική, προσανατολισμένη στη δυναμική ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Ζητούμενο είναι η αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας και η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να επαναφέρω την πρόταση που έχουμε καταθέσει ως ΣΕΠΕ, για τη σύσταση Υπουργείου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Είναι μια πρόταση που δεν αποσκοπεί μόνο στην αναβάθμιση του κλάδου, όπως κάποιοι ισχυρίζονται. Θα δώσει λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα αντιμετωπίζοντάς το στη ρίζα του: την έλλειψη κεντρικού συντονισμού, που όχι μόνο αποτελεί τροχοπέδη για τη διείσδυση των ΤΠΕ στην Ελλάδα, αλλά και το σημαντικότερο αντικίνητρο για την προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων στην χώρα.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η σύσταση Υπουργείου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι θέμα εθνικής σημασίας και μείζονος προτεραιότητας. Δυστυχώς, φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν ενστερνίζεται αυτές τις ανησυχίες μας.


NetWeek: Σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται ότι ακόμα και μεγάλες εταιρείες Πληροφορικής προσπαθούν να «ζήσουν» από το Δημόσιο, ενώ πολύ περισσότερες έχουν ως βασικό πελάτη το Δημόσιο. Είναι αυτό υγιές για την ελληνική αγορά Πληροφορικής;

Παντελής Τζωρτζάκης: Το στοίχημα της ψηφιακής σύγκλισης για την Ελλάδα είναι η δυνατότητα πρόσβασης όλων των πολιτών σε όλο το φάσμα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών με τη μεγαλύτερη δυνατή ποιότητα και σε ανταγωνιστικό κόστος.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου μας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, προσελκύοντας παράλληλα και το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον. Σε κάθε περίπτωση όμως, επιτρέψτε μου να σας πω ότι σε ένα περιβάλλον άκρως ανταγωνιστικό και με τις συνθήκες να αλλάζουν με καταιγιστικούς ρυθμούς, καμία εταιρεία δεν είναι δυνατό να προσπαθεί να «ζήσει» μόνο από το κράτος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του EITO (European Information Technology Observatory) η αξία της ελληνικής αγοράς ΤΠΕ το 2008 θα φτάσει τα 10,6 δις ευρώ και το 2009 τα 10,9 δις ευρώ. Αν δούμε αντίστοιχα τους πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων ανέρχεται περίπου σε 2,8 δις ευρώ τα τελευταία 8 χρόνια, όπου τα έργα του δημοσίου αντιστοιχούν σε υποσύνολο του παραπάνω προϋπολογισμού.

Είναι εμφανές λοιπόν ότι οι δράσεις που αφορούν το δημόσιο τομέα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της αγοράς, αλλά δεν αντιπροσωπεύουν τις κύριες δραστηριότητες των επιχειρήσεων του κλάδου, που υλοποιούν έργα, προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες σε μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, στον καταναλωτή, αλλά και στο εξωτερικό.

Το μέλλον του κλάδου μας είναι γεμάτο με νέες προκλήσεις, αλλά και με σημαντικά οφέλη για όσους μπορούν να αντεπεξέλθουν στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του διεθνοποιημένου ανταγωνισμού. Η Πολιτεία πρέπει να αντιληφθεί ότι ο ρόλος της στην προσπάθεια αυτή είναι κάτι παραπάνω από σημαντικός.

Πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες επενδύσεις, να διατεθούν περισσότεροι πόροι και να ενισχυθεί το θεσμικό πλαίσιο, έτσι ώστε η ελληνική κοινωνία να αφομοιώσει αποτελεσματικότερα τα δεδομένα της νέας ψηφιακής εποχής, ενώ, παράλληλα, οι επιχειρήσεις θα αποκτήσουν κίνητρο να επενδύουν περαιτέρω στην έρευνα και να παρουσιάζουν διαρκώς καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.

Η εθνική ανάπτυξη προϋποθέτει την άμεση αντιμετώπιση χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας. Πρέπει επιτέλους οι εξαγγελίες της Πολιτείας να γίνουν πράξη και να τεθούν σε εφαρμογή. Για να γίνουν όμως όλα αυτά πραγματικότητα, απαιτείται όπως προανέφερα, κεντρικός συντονισμός, σαφείς δεσμεύσεις και αποφυγή διασποράς αρμοδιοτήτων και ευθυνών.

NetWeek: Εφόσον υλοποιηθεί το ‘πάγιο’ αίτημα του ΣΕΠΕ για τη δημιουργία του Υπουργείου Τεχνολογίας, ποιος θα είναι ο ρόλος του Συνδέσμου στη σχέση του με αυτό και ποια θα πρέπει ιδανικά να είναι η δράση του Υπουργείου; Με άλλα λόγια, θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι πρόκειται για μια διευρυμένη Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού;

Παντελής Τζωρτζάκης: Η πρόταση του ΣΕΠΕ για τη σύσταση Υπουργείου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της έλλειψης κεντρικού συντονισμού. Σε κάθε περίπτωση, όποια και αν είναι η απόφαση της Πολιτείας είτε για τη δημιουργία Υπουργείου, είτε με την πρόταση που διατυπώθηκε για την ύπαρξη Υπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, ο ΣΕΠΕ θα είναι δίπλα στην Πολιτεία, αρωγός στην προσπάθεια αυτή. Εξάλλου, μια τέτοια ενέργεια, θα δώσει τέλος σε ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλανίζει την ελληνική οικονομία και θα οδηγήσει τον κλάδο Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε νέους δρόμους ανάπτυξης, αύξησης της παραγωγικότητας και τόνωσης της ανταγωνιστικότητας.

Όσον αφορά στο θέμα της «διευρυμένης Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού», πρέπει να σας πω ότι ως ΣΕΠΕ δεν πιστεύουμε ότι αυτό το μέτρο θα δώσει λύση. Το πιθανότερο είναι να λειτουργήσει ως ημί-μετρο το οποίο θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα π.χ. μεγαλύτερη γραφειοκρατία, απ’ όσα θα επιλύσει.

Πεποίθησή μας είναι ότι όπως το 2004 αποφασίστηκε η δημιουργία ξεχωριστού Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης με στόχο να αποδειχθεί εμπράκτως η πρόθεση της Πολιτείας για μια ιδιαίτερη στρατηγική χάραξη με γνώμονα την ανάπτυξη του Τουρισμού, κάτι ανάλογο πρέπει να γίνει και με τον κλάδο ΤΠΕ, έτσι ώστε τα επόμενα χρόνια να αποτελέσει την “ατμομηχανή” της ελληνικής οικονομίας.

Είναι χαρακτηριστικό, πως παρά την παγκόσμια οικονομική ύφεση, το 40% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι πρόκειται να ενισχύσει τις επενδύσεις του σε ΤΠΕ, εντός του επόμενου έτους, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να δοθούν κάποια εχέγγυα  που παράλληλα θα λειτουργήσουν και ως περαιτέρω κίνητρα για επενδύσεις;