Ο EuroCIO Association, με αφορμή την επικείμενη απόφαση για τους Κανονισμούς Προστασίας των Δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρουσίασε τις θέσεις του σχετικά με το θέμα, ώστε να αποφευχθούν πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, που ασχολούνται με το cloud, τα big data και άλλες υπηρεσίες τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται τα μέλη του EuroCIO Association.

Κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για μελλοντικούς κανονισμούς, ο EuroCIO Association προτείνει αρχικά να αποσαφηνιστεί η έννοια των “joint controllers” σχετικά με τον διαμοιρασμό της ευθύνης μεταξύ επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν υπηρεσίες ΤΠΕ και των προμηθευτών τους σχετικά με την πραγματική βάση που καθορίζει τους τρόπους διαχείρισης των δεδομένων. Επίσης, ο EuroCIO Association τονίζει ότι πρέπει να τεθούν οι βάσεις για έναν ρεαλιστικό, αποτελεσματικό, ασφαλή και ολοκληρωμένο μη-γραφειοκρατικό τρόπο διαχείρισης των δεδομένων – για παράδειγμα μία Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση που εξασφαλίζει ότι η υπηρεσία «συμμορφώνεται» με τους κανόνες του General Data Protection Regulation. Συνολικά, ο EuroCIO Association θέλει να εξασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις, εθνικές και διεθνείς, θα συνεχίσουν να παρέχουν εργασία σε ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη.