Η εταιρεία Παπαδόπουλος Α.Ε. δραστηριοποιείται από το 1962 στον χώρο των εκτυπώσεων, καλύπτοντας σχεδόν όλο το φάσμα των εμπορικών εντύπων και των εντύπων ασφαλείας. Από το 1990 έως το 2005, η εταιρεία κάλυπτε τις ανάγκες της με οριζόντιες λύσεις και εκτενές customization. Το 2005 αποφάσισε να διερευνήσει την αγορά για κάποια κάθετη λύση που θα ταίριαζε καλύτερα στις ανάγκες. Για την επιλογή της λύσης μας μίλησε ο Ακης Παπαδόπουλος, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής.

Αποφασίσαμε να διερευνήσουμε την αγορά για κάθετες λύσεις που υποχρεωτικά θα έπρεπε να βασίζονται σε κάποιο από τα τρία μεγάλα διεθνή EPR, Microsoft NAV, SAP ή Oracle. Υπήρχε καιρό αυτή η σκέψη, αλλά έπρεπε να επισπευστεί λόγω της παύσης λειτουργίας της εταιρείας που διέθετε και υποστήριζε το προηγούμενο ERP.

Πέρα από αυτό, είχαμε διαπιστώσει ότι ο κλάδος έχει πολλές ιδιαιτερότητες που δεν τις κάλυπτε μια οριζόντια λύση. Ηταν απαραίτητο εκτενές customization που απορροφούσε πολλά resources της εταιρείας, καθυστερούσε πολύ η ανάπτυξη κυκλωμάτων που δεν θεωρούσαμε ζωτικής σημασίας και υπήρχε μεγάλο πρόβλημα στην παρακολούθηση των upgrades της οριζόντιας λύσης όπου γινόντουσαν αλλαγές χωρίς βέβαια να λαμβάνεται υπόψη το δικό μας customization.

Η επιλογή μας οδηγήθηκε αποκλειστικά από την ποιότητα και το εύρος της κάθετης λύσης, που έπρεπε να έχει πολλές εγκαταστάσεις σε διάφορες χώρες αλλά και να βασίζεται σε ένα από τα «μεγάλα» ERP που έχουν εξελληνιστεί. Σύντομα καταλήξαμε ότι η κάθετη λύση PrintVis για Microsoft NAV ήταν, τουλάχιστον τότε, μονόδρομος.  Καταλήξαμε σε συμφωνία με την Real Consulting αφού επισκεφθήκαμε τη Novavision και διαπιστώσαμε την καταλληλότητα της λύσης που προσφέρανε.

Υψηλότερη αρχική επένδυση, αλλά πλήρης κάλυψη χωρίς customization
Σαν αρχική επένδυση ήταν σίγουρα μεγαλύτερη απ’ ότι είχαμε συνηθίσει μέχρι τότε με τις ελληνικές οριζόντιες λύσεις. Παρείχε όμως λειτουργίες που ποτέ δεν θα καταφέρναμε να υλοποιήσουμε με customization. Το σημαντικότερο είναι ότι σε κάθε υποσύστημα γίνεται αμέσως αντιληπτή η συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία από τις εκατοντάδες εγκαταστάσεις του PrintVis παγκοσμίως. Αυτό μας έδωσε πρόσβαση σε best practices και νέες προσεγγίσεις που έχουν φανεί πραγματικά χρήσιμες. Επιπλέον, η κάθετη λύση PrintVis, προσφέρει integration σε πολύ υψηλό επίπεδο. Αυτό αύξησε την παραγωγικότητα και βελτίωσε κάποιες διαδικασίες μας.

Πέρα από την παραγωγή εντύπων, η εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένες συναφείς υπηρεσίες, όπως το print management, logistics κ.α. Σε αυτούς τους τομείς φάνηκαν ιδιαίτερα χρήσιμες οι δυνατότητες του NAV για διασύνδεση με ξένα συστήματα, το web interface που δίνει πρόσβαση σε συνεργάτες για συγκεκριμένες λειτουργίες, η υποστήριξη κωδικών αποθήκης με serial numbers καθώς και η αυτοματοποίηση κάποιων διαδικασιών.

Με το PrintVis-Microsoft NAV καλύψαμε, σχεδόν χωρίς επεμβάσεις, τα κυκλώματα αποθήκης, εμπορικής διαχείρισης, γενικής/αναλυτικής λογιστικής, προκοστολόγησης, παραγωγής, προγραμματισμού παραγωγής, CRM και μισθοδοσίας. Αναπτύχθηκε customized λύση για Activity Based Costing γιατί η κάθετη λύση δεν περιλάμβανε κοστολόγηση.

Για την υλοποίηση απαιτήθηκαν 6 μήνες για τις βασικές λειτουργίες και περίπου 6 ακόμη μήνες για τις επιπρόσθετες. Το σύστημα τέθηκε σε λειτουργία 1/1/06 και από τότε έχουν υλοποιηθεί δύο αναβαθμίσεις χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα.

Διαβάστε στο ένθετο αυτού του τεύχους: