Σε πέντε χρόνια, η εισαγωγή των επιχειρήσεων σε εικονικούς online κόσμους όπως το Second Life (ένα 3D περιβάλλον όπου οι άνθρωποι επικοινωνούν μεταξύ τους ως avatars) θα είναι ακριβώς τόσο σημαντική για τις επιχειρήσεις όσο είναι σήμερα το ίδιο το Web.

Η τάση θέλει σήμερα τις επιχειρήσεις να πειραματίζονται με τα 3D online περιβάλλοντα για τα εσωτερικά τους συνεργατικά έργα. Τα παραπάνω αναφέρονται σε πρόσφατο report της Forrester.

Φυσικά, θα πάρει χρόνο για τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν ακριβώς πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τους εικονικούς κόσμους. Κάποιες από τις επιχειρήσεις πάντως που ήδη έχουν αρχίσει να δοκιμάζουν το νέο τοπίο που διαμορφώνεται είναι οι IBM, BP, Inter και ο Αμερικάνικός Στρατός.

Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα social networking sites – όπως το Facebook – το λογισμικό και οι εφαρμογές για τη συμμετοχή σε εικονικούς κόσμους απαιτούν ένα συνδυασμό τεχνογνωσίας και πρακτικής εμπειρίας. Αυτό ίσως να απαντά και στο γεγονός ότι μέχρι στιγμής η υιοθέτηση των εικονικών κόσμων δεν έχει διαδοθεί σε τέτοιο βαθμό όπως το Facebook. Καθώς όμως, θα αναπτύσσονται συνεχώς πιο εύχρηστες εφαρμογές, η διάδοσή τους θα αυξάνεται ολοένα και περισσότερο.

Οι εικονικοί κόσμοι είναι ιδανικοί σήμερα για την εκτέλεση εργασιών – όπως συναντήσεις μέσω Web, video conferences και teleconferences – ωστόσο τους λείπει ακόμα η διαδραστικότητα και η ελευθερία κινήσεων, αν τους συγκρίνει κανείς με τα περιβάλλοντα 3D.

Στα οφέλη που παρουσιάζουν οι εικονικοί κόσμοι για τις επιχειρήσεις, περιλαμβάνονται: η μείωση του κόστους ταξιδίων, η αυτοματοποίηση των πολύπλοκων δράσεων εκπαίδευσης (ο αμερικάνικος στρατός έχει ζητήσει την εκπαίδευση στρατιωτών στην αντιμετώπιση επικίνδυνων καταστάσεων, αποφεύγοντας φυσικά το ρίσκο), η δυνατότητα αυξημένης συνεργατικότητας μεταξύ των υπαλλήλων και οι ασκήσεις του προσωπικού για την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων στην «πράξη».

Ωστόσο, εννιά στις δέκα επιχειρήσεις που έχει ήδη παρουσία στους εικονικούς κόσμους, απέτυχαν μέσα σε 18 μήνες, ή ακόμα νωρίτερα, αναφέρει η Gartner. Ο λόγος είναι ότι παρασύρθηκαν από τις δυνατότητες της τεχνολογίας και ξέχασαν τον τρόπο με τον οποίο οι κόσμοι αυτοί θα ήταν αξιοποιήσιμοι από τους ανθρώπους.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να αντιληφθούν ότι οι εικονικοί κόσμοι σηματοδοτούν μια μετάβαση από τις σελίδες του Web στις «πόλεις» του Web και ότι μια επιτυχημένη εικονική παρουσία ξεκινά από τους ανθρώπους.

Παρόλο πάντως το υψηλό επίπεδο αποτυχιών, η έρευνα της Gartner συμπέρανε ότι οι εικονικοί κόσμοι θα συνθέσουν πράγματι μια επανάσταση, όταν οι επιχειρήσεις κατανοήσουν ποιες μορφές παρουσίας δουλεύουν καλύτερα και τις υλοποιήσουν.

Μέχρι το 2012, το 70% των επιχειρήσεων θα έχουν δημιουργήσει τους δικούς τους ιδιωτικούς εικονικούς κόσμους, προβλέπει η εταιρεία αναλυτών. Οι κόσμοι που θα δημιουργηθούν για να επιτρέψουν στο προσωπικό να επικοινωνεί καλύτερα εσωτερικά θα είναι και οι πιο επιτυχημένοι, καθώς οι «προσδοκίες θα είναι χαμηλές, οι στόχοι αποσαφηνισμένοι και τα εμπόδια λιγότερα».

Συναρπαστική προβλέπεται η δεύτερη φάση εξέλιξης του Internet και σιγά-σιγά φαίνεται να παρουσιάζει ενδιαφέρον και για τον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς τα οφέλη της δεν περιορίζονται στον τελικό καταναλωτή και μόνο. Αντίθετα όμως με την πρώτη φάση, οι επιχειρήσεις σήμερα θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικές, ορθολογικές, να περιορίσουν τις υπερβολικές προσδοκίες τους και να αξιοποιήσουν την τεχνολογία με βάση τον άνθρωπο.