Σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα "Η Κατάσταση της Ασφάλειας Πληροφοριών 2008" των περιοδικών CIO, CSO και της PricewaterhouseCoopers, οι κλάδοι των τραπεζών και των τηλεπικοινωνιών συνεχίζουν να κατέχουν τα ηνία στις επενδύσεις για την ασφάλεια.

Όπως δήλωσε ο Stan Voulanas, Partner της PricewaterhouseCoopers στην Ελλάδα, “Οι επενδύσεις αυτές υλοποιούνται κυρίως λόγω των υφιστάμενων απαιτήσεων κανονιστικής συμμόρφωσης και όχι τόσο λόγω της ανάγκης ευθυγράμμισης με τις μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές ανάγκες και το ευρύτερο όφελος. Άλλοι τομείς, όπως το εμπόριο καθώς και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας συνεχίζουν να παραμένουν πίσω.

Η επένδυση σε τεχνολογίες Ασφάλειας συνεχίζει να είναι γενικά σποραδική, παρατηρούμε όμως αυξημένο ενδιαφέρον προς λύσεις διαχείρισης ταυτότητας χρηστών (Identity Management)”.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι περισσότερες επιχειρήσεις υλοποιούν ασφαλιστικές δικλείδες, όπως η κρυπτογράφηση βάσεων δεδομένων (55%), φορητών υπολογιστών (50%), λήψη αντιγράφων Ασφαλείας – backup tapes (47%) και άλλα μέσα. Το 59% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι έχουν υλοποιήσει μία “συνολική στρατηγική για την Ασφάλεια της Πληροφορικής”, η οποία περιλαμβάνει: αυξημένη χρήση του λογισμικού ανίχνευσης εισβολών (62% σε σύγκριση με 52% το 2007), εγκατάσταση firewalls για την προστασία των εφαρμογών του κάθε χρήστη (67% σε σύγκριση με 62% το 2007), καθώς και διάθεση του παλιού computer hardware
(67% σε σύγκριση με 58% το 2007).

Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών για την ασφάλεια προέρχεται από το τμήμα Πληροφορικής (57%), ενώ ακολουθεί το τμήμα Ασφάλειας και άλλοι λειτουργικοί τομείς, όπως το Marketing, το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και το Νομικό τμήμα.

Όταν ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να ορίσουν τα πιο σημαντικά ζητήματα ή τους παράγοντες που επηρεάζουν τις δαπάνες για την Ασφάλεια, το 57% απάντησε “η συνέχεια ή ανάκαμψη των επιχειρηματικών λειτουργιών μετά από βλάβη”.

Φέτος, η μελέτη ασχολήθηκε με τον αντίκτυπο της αλλαγής και το 40% των ερωτηθέντων ανέφερε την “αλλαγή” το ίδιο συχνά όπως και τη “συμμόρφωση με τους κανονισμούς ή τις εσωτερικές πολιτικές” (44% και 46% αντίστοιχα) ως σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις δαπάνες για την Ασφάλεια.