Οι Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. ανέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, στην IBM Hellas το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού δικτύου δεδομένων και δικτυακών υπηρεσιών για τις ανάγκες του επί των οδών Τροίας 2, Κιμώλου & Σπετσών ακινήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού (Access Points, ελεγκτές ασύρματου δικτύου, switches σε όλους τους ορόφους του κτιρίου, blade enclosures, συστοιχία blade servers και standalone servers, firewall και storage), ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός στον οποίο κατακυρώθηκε ανέρχεται στα 164.863 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), με τιμή εκκίνησης τα 265.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Στο διαγωνισμό είχαν υποβάλλει προσφορά δύο εταιρείες, η IBM Hellas και η AMPLUS Α.Ε.

Για το ίδιο κτίριο οι Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. είχαν κηρύξει διαγωνισμό και για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, ο οποίος κατέστη αρχικά άγονος και θα δημοπρατηθεί ξανά. Σε αυτόν είχαν συμμετάσχει δύο εταιρείες, ο ΟΤΕ και η HIPAC A.E., οι προσφορές των οποίων απορρίφθηκαν (για τεχνικούς λόγους του ΟΤΕ και για οικονομικούς λόγους της HIPAC).