Η Ericsson ξεπέρασε τις 2 δις. συνδρομές για λύσεις χρέωσης και τιμολόγησης παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της World Cellular Information Service (WCIS), ο αριθμός των συνδρομών είναι ισοδύναμος με το 31% του μεριδίου αγοράς συνδρομών παγκοσμίως. Ο αριθμός αυτός συγκεντρώθηκε από τις συνδρομές της Ericsson για τα συστήματα χρέωσης, BSCS, CBiO (Charging and Billing in One) και τις λύσεις χρέωσης της Telcordia. Οι παραπάνω λύσεις αποτελούν ένα μείγμα ανάπτυξης υπηρεσιών σύγκλισης, προπληρωμής και χρεώσεων λογαριασμού σε όλο τον κόσμο.

Οι λύσεις της Ericsson για χρέωση και τιμολόγηση επιτρέπουν στους παρόχους υπηρεσιών επικοινωνίας να διαχειριστούν όλους τους πελάτες, συνεργάτες και τις υπηρεσίες σε μια βελτιωμένη, συγκλίνουσα διαδικασία, καλύπτοντας υπηρεσίες προπληρωμής και χρεώσεων λογαριασμού, voice και data, πάγιων και κινητών, λιανικής και χονδρικής σε πραγματικό χρόνο.