Μπορεί αρχικά να υπήρχε η αίσθηση πως το cloud απευθύνεται πρωτίστως στις μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις και οργανισμούς, εντούτοις όμως σύμφωνα με τα στοιχεία πρόφατης έρευνας που διεξήγαγε η Webtorials για λογαριασμό της εταιρείας Fonality, αποδεικνύεται πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) αυξάνουν με εντυπωσιακό ρυθμό την γνώση τους για το cloud, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να το εντάξουν στην εν γένει λειτουργία τους.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την μελέτη, ο βαθμός κατανόησης των επιλογών και πλεονεκτημάτων που προσφέρουν οι υπηρεσίες που στηρίζονται στο cloud εκ μέρους των ΜμΕ, ενισχύθηκε κατά 14% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα. Στην κορυφή του ενδιαφέροντος των ΜμΕ αναφορικά με την υιοθέτηση τoυ cloud, βρίσκεται το συνολικό κόστος της λειτουργίας.