Δύο σημαντικά IT Projects ολοκλήρωσαν πρόσφατα οι Μύλοι Κρήτης. Καταρχάς, υλοποιήθηκε εσωτερικά το έργο αυτοματοποίησης της καταχώρισης δελτίων αποστολής/τιμολογίων από συνεργάτες στο σύστημα της εταιρείας (SAP R/3).

«Δεδομένου ότι κάθε ένας από τους συνεργάτες είχε και διαφορετικό σύστημα έπρεπε να δημιουργηθούν οι διαδικασίες και η υποδομή (software) για την εισαγωγή των δεδομένων στο SAP με την ελάχιστη σπατάλη χρόνου εργασίας» δηλώνει στο NetFAX ο Χαρίδιμος Μπριντάκης, IT Manager των Μύλων Κρήτης. Με την ολοκλήρωση αυτού του έργου επιταχύνθηκε η διαδικασία κατά 90% (το υπόλοιπο 10% είναι αφιερωμένο σε έλεγχο λαθών). Το δεύτερο έργο ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο και αφορά τις Ex–Van πωλήσεις (πωλήσεις από αυτοκίνητο) με λύση της Regate.

Αυτό επιτρέπει στην εταιρεία να τιμολογεί τους πελάτες άμεσα και με και μηχανογραφημένα (όχι χειρόγραφα) Δελτία Αποστολής και κατόπιν με τιμολόγια από το κεντρικό σύστημα. Απώτερος στόχος είναι να επεκταθεί η χρήση του προγράμματος Ex-Van στους πωλητές (και όχι μόνο στους διανομείς). «Έχοντας υπόψη και τις ανάγκες για τεχνολογική αναβάθμιση των πωλητών θα επεκτείνουμε τη λειτουργία του λογισμικού Εx-Van για την κάλυψη των αναγκών τους. Έτσι κάθε πωλητής θα μπορεί να έχει τα στοιχεία που χρειάζεται (πελατολόγιο, υπόλοιπα, προσφορές) στο κινητό του. Η διασύνδεση με το κεντρικό σύστημα θα γίνει εσωτερικά και αποτελεί αρκετά μεγάλη πρόκληση» συμπληρώνει ο Χ. Μπριντάκης.

Στα σχέδια της εταιρείας περιλαμβάνεται και η αναβάθμιση του SAP R/3 στην καινούργια έκδοση. «Δεδομένου ότι η έκδοση που λειτουργεί τώρα είναι ιδιαίτερα παλιά πρέπει να προχωρήσουμε σε ‘συστημική ανακαίνιση’. Στόχος είναι φυσικά η μέγιστη ολοκλήρωση (integration) με τις νέες διαδικασίες της εταιρείας και η ταχύτερη περάτωση των καθημερινών εργασιών του εκάστοτε χρήστη». Τέλος, η εύκολη διασύνδεση και διακίνηση πληροφοριών μεταξύ της εταιρείας και των συνεργατών της, όπως και η μεγαλύτερη αξιοποίηση υπηρεσιών cloud (κυρίως SaaS) συγκαταλέγονται ανάμεσα στα θέματα που θα απασχολήσουν το ΙΤ της εταιρείας φέτος.