Τα οικονομικά περιθώρια στενεύουν και οι προϋπολογισμοί για την Πληροφορική ολοένα και μειώνονται. Αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις για τις τεχνολογικές επενδύσεις αναζητούν περικοπές από τους παρόχους προκειμένου να πετύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Σε έρευνα που πραγματοποίησε η Wedbush Morgan (εταιρεία security των ΗΠΑ) σε 100 Διευθυντές Πληροφορικής από εταιρείες άνω των 500 εργαζομένων, αποδείχθηκε ότι οι πάροχοι αποτελούν τον βασικό «στόχο» στην προσπάθεια μείωσης των δαπανών. Σε ποσοστό 35% οι ηγέτες της Πληροφορικής δήλωσαν ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια εξαιρετικά προκλητική χρονιά, όπου οι προκλήσεις σχετίζονται κυρίως με οικονομικούς προϋπολογισμούς. Ενα 32% των ΙΤ managers διαπιστώνει με «θλίψη» ότι οι προϋπολογισμοί καταποντίζονται.

Ανάμεσα στα ενδιαφέροντα ευρήματα είναι και ότι το Web 2.0 έχει αρχίσει να καταλαμβάνει να χάνει τα πρωτεία του. Η Wedbush διαπίστωσε ότι τον Ιούνιο χαρακτηρίστηκε ως χαμηλής προτεραιότητας σε ποσοστό 23% ενώ τον Μάρτιο στο ίδιο ερώτημα το ποσοστό ήταν 21%. Κάτι τέτοιο αποδεικνύει περίτρανα ότι είναι δύσκολο οι εταιρείες να πειστούν για τα επιχειρηματικά οφέλη του Web 2.0 σε σχέση με SaaS και παραπλήσιες εφαρμογές όταν απλά αγωνίζονται να κάνουν τις υπάρχουσες εφαρμογές να εξακολουθούν να λειτουργούν. Επίσης, ένα 28% των ερωτηθέντων απάντησε ότι το cloud computing αποτελεί χαμηλή προτεραιότητα για τον επόμενο χρόνο έναντι 31% που το αξιολογεί ως υψηλή.

Best of breed is back
Η έρευνα στον κλάδο της Πληροφορικής αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι ο best-of-breed εξοπλισμός από διαφορετικούς παρόχους περιλαμβάνει μεγάλες ευκαιρίες. Οι ποιοτικοί έλεγχοι και τα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα δεν δείχνουν στροφή προς μεγάλους παρόχους αυτήν την περίοδο. Αντίθετα, φαίνεται ότι οι μικρότεροι πάροχοι που κατορθώνουν να επιβιώσουν από την κρίση έχουν τις πλέον ενδιαφέρουσες προσφορές και προτάσεις. Ενα περιβάλλον σταθερότητας θα ευνοήσει τις a la carte επιλογές με ανταγωνιστική τιμολόγηση. Επιπλέον, μια αυξανόμενη αίσθηση σταθερότητας θα εξαφανίσει το φόβο που μπορεί σε διαφορετική περίπτωση να ευνοήσει τις μεγαλύτερες εταιρείες. Και φυσικά ανάμεσα στα ευρήματα διαφαίνεται για ακόμα μια φορά ότι τα κόστη συντήρησης της υποδομής απορροφούν μεγάλο μέρος των προϋπολογισμών.