Σύμφωνα με την έρευνα οι δαπάνες IT παγκοσμίως αναμένεται φέτος να αυξηθούν κατά 6%, ελάχιστα μειωμένες από το περυσινό 7%, παρά την συνεχιζόμενη οικονομική αβεβαιότητα.

Οι ενισχυμένες επιδόσεις στους τομείς του software, της αποθήκευσης, των εταιρικών δικτύων και της αγοράς φορητών συσκευών έχει πυροδοτήσει ασθενείς τάσεις στις αγορές PC, servers, περιφερειακών και εξοπλισμού παρόχων τηλεπικοινωνιών.  Ωστόσο, η δύναμη του αμερικανικού δολαρίου κατά το α’ εξάμηνο του 2012 σημαίνει ότι οι δαπάνες του IT σε δολάρια φέτος αναμένουν αύξηση 4%, σημαντική μείωση από το 10,5% το 2011. Αν συμπεριληφθούν και οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, οι συνολικές δαπάνες ICT θα αυξηθούν φέτος 5%, αγγίζοντας τα 3,6 τρις. δολάρια (αύξηση 2,5% σε αμερικανικά δολάρια).

Άλλα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι ενώ η Δυτική Ευρώπη διακρίνεται από αργούς ρυθμούς ανάπτυξης, λόγω της κρίσης, στη Βόρεια Ευρώπη υπήρξε δυναμική ανάπτυξη και οι παραγγελιές φορητών συσκευών διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα. Εξαιρουμένων, βέβαια, των φορητών συσκευών, η Ευρώπη αναμένεται να έχει αύξηση μόνο 1% σε σταθερό νόμισμα (-4,5% σε αμερικανικά δολάρια). Επίσης, στις αναδυόμενες αγορές η ανάπτυξη αναμένεται δυναμική. Για παράδειγμα, στην Κίνα, όπου ο κατασκευαστικός τομέας έχει επηρεαστεί από τις μειωμένες εξαγωγές στην Ευρώπη, οι δαπάνες IT αναμένεται να αυξηθούν κατά 14%, από 25% πέρυσι. Τέλος, στο σύνολό τους, οι παγκόσμιες δαπάνες IT αναμένεται να αυξηθούν κατά 6% το 2013, αγγίζοντας τα 2,1 τρις. δολάρια.