Είναι γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που θέλουν να έχουν μια μακροχρόνια παρουσία στην αγορά, χρειάζεται να αναπτύσσουν συνεχώς καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες ή/και να αλλάζουν κατά διαστήματα το επιχειρηματικό τους μοντέλο.

Χρειάζεται, επίσης, να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα και να αναπτύσσουν νέες επιχειρησιακές λειτουργίες. Αυτό το θέμα θίγει και η Accenture σε μια πρόσφατη μελέτη της με τίτλο “Why ‘Low Risk’ Innovation Is Costly”. Το 93% των ερωτηθέντων σε αυτή την έρευνα είναι πεπεισμένοι ότι η μακροχρόνια επιτυχία μιας εταιρείας έχει άμεση σχέση με τη συνεχή ανανέωσή και βελτίωσή της. Από αυτό μπορεί να καταλάβει κανείς πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της καινοτομίας.

Ωστόσο, μια άλλη έρευνα της Deloitte έρχεται να συμπληρώσει ότι οι CIOs δεν μπορούν να υλοποιήσουν καινοτόμα project, λόγω των περικοπών που τους υποχρεώνουν οι Οικονομικοί Διευθυντές, ωθώντας τους να διατηρήσουν, κατά το δυνατό, τον παλιό εξοπλισμό. Παρόλο, λοιπόν, που η καινοτομία είναι απαραίτητη και μπορεί να οδηγήσει σε μια ανάπτυξη της εταιρείας, παρόλο που τα διοικητικά στελέχη το γνωρίζουν αυτό, αναγκάζονται να κάνουν περικοπές στο IT γιατί, όπως πιστεύουν, το επιβάλλουν οι συνθήκες. Ωστόσο, κάποιες φορές οι περικοπές φέρνουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Κάνουν κακό στην καινοτομία και κατ’ επέκταση στην ίδια την εταιρεία.