Οι 10 προτάσεις οι οποίες προκρίθηκαν από την επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού IT4gov και θα παρουσιαστούν στην εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 13 Απριλίου, στο Μέγαρο Μουσικής, είναι οι: AITIMATA.GR, El Recibo (#apodeiksi), EyeQueue, ΝΟΜΟΘΕΣΙ@, NoPaperGov, Portal πληροφόρησης & καταχώρισης αιτημάτων ίδρυσης εταιρειών, sense.city, Ανοικτή Ελληνική Νομοθεσία, Επέκταση Λειτουργικών Δυνατοτήτων της Πλατφόρμας Διαβούλευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης και ΜΙΤΟΣ.

O 1oς Διαγωνισμός «ΙΤ 4 Gov» διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με στόχο να αναδείξει, να πιστοποιήσει, να αξιοποιήσει και να επιβραβεύσει καινοτόμες εφαρμογές για τη διοικητική μεταρρύθμιση βασισμένες στις νέες τεχνολογίες.