Ο κλάδος της υγείας είναι ένας ιδιαίτερα απαιτητικός κλάδος, όπου η πληροφορία είναι κρίσιμης σημασίας αλλά και άκρως εμπιστευτική. Ποιος είναι ο ρόλος της τεχνολογίας και πώς μπορούν να βοηθήσουν τα πληροφοριακά συστήματα στις υπηρεσίες υγείας;

Ο τομέας της Υγείας, τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στο δημόσιο τομέα αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τη γήρανση του πληθυσμού, την όξυνση των προβλημάτων του ασφαλιστικού συστήματος και την ταυτόχρονη ανάγκη για βελτίωση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Ολες οι παραπάνω παράμετροι επιβάλλουν την υιοθέτηση σύγχρονων ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, που θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη ροή της πληροφορίας μέσα στις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας.

Η συμβολή των πληροφοριακών συστημάτων
Τα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα ενισχύουν την ακρίβεια και αίρουν τον κατακερματισμό της πληροφορίας και είναι ο μοναδικός δρόμος για την επίτευξη των στόχων ποιότητας που επιβάλλουν οι σύγχρονες συνθήκες. Τα πληροφοριακά συστήματα ενισχύουν τον αυτοματισμό, μειώνουν τις ανάγκες για χρονοβόρες εργασίες και βοηθούν το προσωπικό να επικεντρωθεί σε ποιοτικές εργασίες.

Σήμερα, είναι απαραίτητος ο έλεγχος του κόστους των Μονάδων Υγείας με τη χρήση συστημάτων γενικής και αναλυτικής λογιστικής, τα οποία ενημερώνονται από το υπόλοιπο πληροφοριακό σύστημα απρόσκοπτα και χωρίς τη μεσολάβηση ανθρώπινης επέμβασης. Τα συστήματα κοστολόγησης ολοκληρώνουν την οικονομική πληροφορία της Μονάδας Υγείας και αποτυπώνουν με σαφήνεια την αποδοτικότητα και την οικονομική ευρωστία των επί μέρους τμημάτων και κλινικών.

Οι αιτίες της αποτυχίας
Τα μεγάλα έργα που προκηρύχθηκαν στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα για διάφορους λόγους, όπως η υποκοστολόγησή τους, οι μεγάλες εκπτώσεις στις οποίες προέβησαν οι προμηθευτές για να τα διεκδικήσουν, η ανετοιμότητα των Νοσοκομείων να υποδεχθούν τα συστήματα λόγω έλλειψης ορθολογικών και καλά καταγεγραμμένων διαδικασιών αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις η αδυναμία των προμηθευτριών εταιρειών να εκτελέσουν τα έργα.

Επίσης, η εμπλοκή μεγάλων εταιρειών χωρίς εξειδίκευση στο χώρο της Πληροφορικής υγείας αποδείχθηκε ανασταλτικός παράγοντας: Οι εταιρείες αυτές απορρόφησαν μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού των έργων χωρίς να προσδώσουν στα έργα τα αντίστοιχα οφέλη. Τα έργα εκφυλίστηκαν σε πολλές περιπτώσεις σε έργα εξοπλισμού, ενώ έπρεπε να αποτελούν κατά κύριο λόγο έργα λογισμικού και υπηρεσιών. Η αγορά αποδείχθηκε στο σύνολό της ανέτοιμη και ανώριμη να ολοκληρώσει τα έργα και να επιτύχει τους στόχους της δημόσιας ηλεκτρονικής υγείας.

Παράγοντες επιτυχίας
Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι προσπάθειες ολοκλήρωσης έργων από μεμονωμένες Μονάδες Υγείας έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Ο λόγος είναι ότι αίρουν σε μεγάλο βαθμό την πολυπλοκότητα των διαδικασιών και τη γραφειοκρατία που συνοδεύει μέχρι σήμερα τα έργα που έχουν προκηρυχθεί με την εποπτεία της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Παράλληλα, η υιοθέτηση συγκεκριμένων κωδικοποιήσεων και προτύπων από το σύνολο του χώρου της υγείας με σαφείς κατευθύνσεις από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα βοηθούσε σημαντικά τις εταιρείες Πληροφορικής του χώρου να υλοποιήσουν με μεγαλύτερη επιτυχία τα έργα.

Σημαντικός επίσης παράγοντας είναι η πλήρης προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων στο ελληνικό θεσμικό και νομικό πλαίσιο και η κάλυψη των πραγματικών απαιτήσεων και αναγκών των Μονάδων Υγείας από συστήματα και εταιρείες, που μπορούν να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη ροή της πληροφορίας μεταξύ των εφαρμογών χωρίς να δημιουργούν νησίδες πληροφόρησης με ασύνδετα απομονωμένα υποσυστήματα.

Τέλος, η προσαρμογή των συστημάτων σε σύγχρονες τεχνολογίες, που εξασφαλίζουν επεκτασιμότητα, διαθεσιμότητα και υψηλή απόδοση είναι απαραίτητη για την επιτυχή μηχανοργάνωση των Μονάδων Υγείας, ενώ πάντοτε πρέπει να εξασφαλίζεται η συνέχεια στην λειτουργία των συστημάτων μέσα από συμβόλαια υποστήριξης και συντήρησης από εξειδικευμένο προσωπικό.

Ο Ηλίας Λεβής είναι Managing Director της MEDIS Α.Ε