H Gartner προβλέπει ότι οι ευκαιρίες για ανάπτυξη σε Ευρώπη και Αμερική δεν θα αργήσουν και συστήνει στους CIOs να ετοιμάσουν 4 στρατηγικές για να ...κερδίσουν το παιχνίδι.

Της Gartner, Απόδοση: Ισαβέλλα Ζαμπετάκη, zampetaki@boussias.com

Οι οικονομικοί δείκτες σε Ευρώπη και Αμερική έχουν υποχωρήσει σε τέτοιο βαθμό που δικαιολογείται πλέον η προετοιμασία εναλλακτικών πλάνων προσαρμογής στην επόμενη ύφεση. Σε πρόσφατη αναφορά της, η Gartner δίνει συμβουλές οι οποίες εκ πρώτης όψεως δείχνουν αντικρουόμενες, αφού αφορούν τόσο την ανάπτυξη όσο και τη συρρίκνωση. Η Gartner επιμένει, ωστόσο, ότι δεν είναι…

1η στρατηγική: Ετοιμάστε ένα νέο προϋπολογισμό μείωσης κόστους
Ο προϋπολογισμός για την επόμενη χρονιά θα πρέπει να είναι 10% χαμηλότερος από τις πραγματικές δαπάνες της Διεύθυνσης Πληροφορικής κατά το 2010. Αυτό σαφώς και βάζει στον πάγο κάποιες αναβαθμίσεις σε υποδομές Πληροφορικής, δημιουργώντας κάποιους κινδύνους όσον αφορά την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσίας προς το Business. Ο ρόλος του Διευθυντή Πληροφορικής είναι να παρέχει συμβουλές ακριβείας, προειδοποιώντας τη διοίκηση σχετικά με τα σημεία στα οποία ο κίνδυνος που ελλοχεύει είναι μεγάλος και σημαντικός.

2η στρατηγική: Προετοιμάστε μια στρατηγική ανάπτυξης για το 2012
Αν και η δεύτερη στρατηγική μοιάζει να αντιφάσκει με την πρώτη, το κλειδί είναι να μην καθυστερήσετε με τον σχεδιασμό που απαιτεί η ανάπτυξη, σε περίπτωση που προκύψουν απρόσμενες ευκαιρίες. Η Gartner προτείνει την αναπτυξιακή στρατηγική για μια σειρά από λόγους. Πρώτον, οι ψυχροί οικονομικοί άνεμοι που πνέουν σήμερα είναι σαφώς λιγότερο ισχυροί από εκείνους του 2007-2008. Οι τράπεζες έχουν πολύ μεγαλύτερη σταθερότητα σήμερα απ’ ότι τέσσερα χρόνια πριν και οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν συγκεντρώσει κάποια τρισεκατομμύρια δολαρίων στους ισολογισμούς τους. Δεν προβλέπεται, λοιπόν, άλλη ύφεση μεγάλης διάρκειας ενώ, αντίθετα, η ανάπτυξη αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα για την πλειοψηφία των CEOs και των Διοικητικών Συμβουλίων.

3η στρατηγική: Προετοιμαστείτε για Εξαγορές και Συγχωνεύσεις
Εφόσον έχετε έτοιμη τη στρατηγική, διευκολύνετε την εταιρεία σας να αρπάξει πρώτη τις ευκαιρίες εκείνες που προκύπτουν σε περιόδους οικονομικής πίεσης. Ακόμα και αν τα σχέδια για εξαγορές και συγχωνεύσεις γίνονται με απόλυτη μυστικότητα, υπάρχει κάποια προεργασία που μπορείτε να έχετε κάνει, για να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση «αιφνιδιαστικών ανακοινώσεων».

Οι εταιρείες που είναι πιθανόν να εξαγοραστούν, θα πρέπει να διαθέτουν την ακριβέστερη δυνατή απεικόνιση της οικονομικής τους κατάστασης, έτοιμη να δοθεί στις επενδυτικές τράπεζες προς εκτίμηση του κόστους ενοποίησης των υποδομών Πληροφορικής (και άλλων) των δύο επιχειρήσεων. Οι Διευθυντές Πληροφορικής εταιρειών που είναι πιθανόν να πραγματοποιήσουν εξαγορές μπορούν να συζητήσουν με τη Διοίκηση από σήμερα, ώστε να έχουν πλήρη επίγνωση των προτεραιοτήτων που θα ισχύσουν σε περίπτωση πραγματοποίησης εξαγοράς.

4η Στρατηγική: Κρατήστε τους πόρους του ΙΤ μόνο για πρωτοβουλίες που επιφέρουν μετρήσιμη ανάπτυξη
Η τελευταία συμβουλή της Gartner είναι και η πιο «αντιφατική». Προϋποθέτει την παύση πολλών δραστηριοτήτων που είναι σε εξέλιξη και την απόκλιση από κοινές πρακτικές. Η Gartner προτείνει να παίρνετε πρώτα την έγκριση του CEO και του CFO, και μετά να αφιερώνετε προσωπικό του ΙΤ στην υποστήριξη έργων του business. Τα έργα αυτά θα πρέπει να είναι εγγυημένα ως προς τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα που θα επιφέρουν για την επιχείρηση. Μέχρι σήμερα, το προσωπικό του ΙΤ τρέχει, σε μεγάλο βαθμό, έργα του business -στα οποία το ίδιο το business ενδέχεται να εγκαταλείψει.

Ουδέν κακόν αμιγές καλού
Οι ίδιες εκείνες συνθήκες που έχουν δημιουργήσει μια σειρά από προκλήσεις όσον αφορά την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, αποτελούν ταυτόχρονα και «δώρο» για τους Διευθυντές Πληροφορικής. Εδώ και δεκαετίες, το business αναρωτιέται σχετικά με την επιχειρησιακή αξία του ΙΤ και επιδίδεται στην αναζήτηση της κατάλληλης μετρικής για την αποτίμησή του. Η Gartner πιστεύει ότι η επιχειρησιακή αξία του ΙΤ θα πρέπει να στοχεύει στην επίτευξη ανάπτυξης και, κατά συνέπεια, η πιο κατάλληλη μετρική για την αποτίμηση της αξίας αυτής είναι τα χρήματα.

Κι επειδή η Gartner πιστεύει ότι οι επόμενες ευκαιρίες για ανάπτυξη είναι πολύ κοντά, οι CIOs θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους στα έργα εκείνα που θα τους ζητήσει το business και τα οποία θα επιφέρουν την πολυπόθητη ανάπτυξη.